Elektrotehnika za radioamatere

Elektrotehnika za radioamatere

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Radiotehnika je jedna od tehničkih nauka, a bavi se električnim pojavama koje su u vezi sa provođenjem, rasprostiranjem i prijemom elektromagnetnih talasa, posredstvom kojih se šalje i primaju razni signali.
Elektrotehnika za radioamatere