Ekonomski rječnik

Ekonomski rječnik

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Ovaj rječik sadžči 1100 osnovnih pojmova koji se najčešće sreću u udžbenicima i ekonomskoj literaturi. Pojmovi su obrađeni leksikonski - kao kratke definicije i abecedirani su, a mogu se pretraživati i po nazivu odrednica u programu ACROBAT READER.
Ekonomski rječnik