Dvomatično pčelarenje


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Ovaj način pčelarenja može se primijeniti u svakoj košnici nastavljači koja ima dovoljno nastavaka, ali se najlakše primjenjuje u košnici tipa L-R i Farrar.
Teže je pčelariti ovim načinom u košnici Dadant-Blatt zbog različite visine okvira u medištu i plodištu. U ovoj košnici su ramovi u plodištu većih dimenzija, pa su kompleti sa nastavcima previše teški za rad.Većina pčelara u svijetu i kod nas koji pčelare ovim načinom, primjenjuju košnicu tipa L-R na svojim pčelinjacima.
Ona ima i niz prednosti, a malo nedostataka nad ostalim tipovima koš nica. Jedan od nedostataka je stoje nepogodna za utovar i istovar u prijevozu na paše zbog visine većeg broja nastavaka u jednoj košnici. Za jako pčelinje društvo u ovom tipu košnica treba 6-7 nastavaka.
Dvomatično pčelarenje