Dobrodošli u Jajce - brošura

Dobrodošli u Jajce - brošura

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Na obalama rijeka, Plive i Vrbasa, uzdiže se jedan od najljepših gradova u Bosni i Hercegovini, nekad kraljevski, danas grad muzej pod otvorenim nebom, grad Jajce. U samom centru grada, rijeka Pliva se, niz sedrenu stijenu obrušava u rijeku Vrbas, tvoreći veličanstveni, 21 metar visoki, vodopad.
Ostaci materijalne kulture i pisani izvori govore da je dolina Plive i Vrbasa bila naseljena još u prahistorijskom periodu. Poseban značaj imaju nalazi iz antičkog doba, koji svjedoče o postojanju rimskog naselja na mjestu grada.
Dobrodošli u Jajce - brošura