Djevojka crvene kose

Djevojka crvene kose

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

U proljeće se esesovski bataljon sudario s malim partizanskim odredom, jedinom odbranom bolnice sa oko tristo bolesnika, smještenih u dvije kuće i nekoliko zemunica na planinskim obroncima.
Videći da esesovci idu ravno na majevičke padine, odred je počeo da napada tu njemačku ljudsku mašinu, zalijećući se iznenada, dočekujući iz zasjeda, udarajući noću, nastojeći da zavara bataljon i da ga dovede na drugu stranu...
Djevojka crvene kose