Da li ti je poznata ova knjiga?

Da li ti je poznata ova knjiga?

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Ovdje možete naći pomen o nadnaravnosti Kur ana i odgovor svima onima koji prizivaju da Islam i nauka ne mogu ići zajedno.
Da li ti je poznata ova knjiga?