Botanika

Botanika

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Botanika (grč. botane - biljka, trava) je znanost koja proučava biljke. Zove se i "biologija biljaka". Pokriva široko znanstveno područje, koje uključuje proučavanje: rasta biljaka, razmnožavanja, metabolizma, biljnih bolesti, razvoj biljaka itd. Razvila se u 18. stoljeću.
Botanika