Boja kristala


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Minerali, drago i poludrago kamenje oduvek su fascinirali čoveka, pre svega zbog svoje vizuelne privlačnosti i izuzetne čistoće,ali i igre boja i transparentnosti. To što su minerali sposobni da interaguju sa svetlošću jeste posledica njihove specifične građe. Naime minerali kao sastavne delove svoje strukture sadrže atome različitih vrsta. Na primer gorski kristal, sastoji se od atoma Si i O, njegova formula je SiO2 i pripada porodici silikata.
Boja kristala