Biološka raznolikost i zaštita gljiva

Biološka raznolikost i zaštita gljiva

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Do danas je opisano gotovo 100.000 vrsta gljiva; od toga je samo u Hrvatskoj utvrñeno oko 5.000, a procjenjujemo da bi ih moglo biti oko 20.000.Prema svjetskoj monografiji o raznolikosti živog svijeta "Global biodiversity assessment" (1996) gljive bi, u Brojnost i (ne)istraženost gljiva100 000assessment” (1996) gljive bi, u slučaju potpune istraženosti živog svijeta našega planeta, brojale više od 1 milijun vrsta; današnja procjena 1,5 mil.Taj pokazatelj svrstava gljive u drugu najbrojniju veliku skupinu živih bića, ali i u kategoriju najslabije istraženih grupa živih organizama manje od 10%)
Biološka raznolikost i zaštita gljiva