BiH na geografskim kartama od prvih početaka do kraja XIX vijeka

BiH na geografskim kartama od prvih početaka do kraja XIX vijeka

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

BiH na geografskim kartama od prvih početaka do kraja XIX vijeka. Naša savremena kartografija ovladala je i ovladava najnovijim tehničkim i naučnim dostignućima na svom području. Ali našoj savremenoj kartografiji nedostaju sveobuhvatni prikazi i analize geografskih karata iz prošlosti na kojima su razni autori ucrtali i naše krajeve.
BiH na geografskim kartama od prvih početaka do kraja XIX vijeka