Agata Kristi - N ili M

Agata Kristi - N ili M

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Tommy Beresford skinuo je kaput u hodniku stana. Objesio ga je pažljivo, ne žureći nikamo. Šešir je odložio na vješalicu.
Ispravio je ramena, namjestio odvažan osmijeh na licu i ušao u dnevni boravak, gdje je njegova žena sjedila i plela vojničku kapu od sivo-žute vune. Bilo je to proljeće 1940. godine.
Agata Kristi - N ili M