9/11: Stručnjaci govore

9/11: Stručnjaci govore

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Dokumentarni film o 11. septembru - datumu nakon kojeg svijet više nije isti. Nakon ovog događaja, svijet ulazi u nove ratove i nove krize.
9/11: Stručnjaci govore