200 pitanja i odgovora

200 pitanja i odgovora

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

200 pitanja i isto toliko odgovora. Komentar akide Ehli sunneta vel džemata u obliku pitanja i odgovora.
200 pitanja i odgovora