Ukupno 8 knjiga u kategoriji Arhitektura / Građevinarstvo
Knjige iz oblasti arhitekture, građevinarstva za srednje škole i fakultete.

Osnove arhitektonskog projektovanja

thumbnail
Povijest ove knjige (udžbenika) seže u pedesete godine prošlog stoljeća, kada su temelje ovoj oblasti na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu postavili profesori Jahiel Finci i Emanuel Šamanek. Nasljeđujući ih, profesori Živorad Janković i, kasnije, Momir Hrisafovićzadržavaju osnovni koncept prilagođen s ...opširnije »

Bijeli zamak

thumbnail
Orhan Pamuk – Beli zamakSedamnaesto je stoljeće, mladog venecijanskog učenjaka gusari zarobe na putovanju od Venecije do Napulja i isporuče u Istanbul. Tamo on provodi čitav život u neobičnom, napetom odnosu s Hodžom-učiteljem, koji mu je naprasno sličan. U neprekidnim intelektualnim duelima roba i gospodara ...opširnije »

Inženjerska grafika i dokumentiranje

thumbnail
INŽENJERSKA GRAFIKA - Naziv se općenito primjenjuje na crteže za tehničku uporabu i odnosi se na onaj dio tehničkog crteža koji određuje grafički prikaz konstrukcije, specifikacije za fizičke objekte, te odnose podataka kako se primjenjuju u inženjerstvu i znanosti. TEHNIČKO CRTANJE - Naziv koji široko odgo ...opširnije »

Inžinjerska grafika

thumbnail
U tehničkom crtanju primjenjujemo usporedno projiciranje kod kojega su zrake projiciranja međusobno usporedne i okomito padaju na ravninu projiciranja, takvo se projiciranje još naziva pravokutno( ortogonalno, normalno ). ...opširnije »

Nacrtna geometrija I DIO

thumbnail
vektorska grafika sadrži tačne geometrijske podatke, topologiju, koordinatne pozicije tačaka, veze između tačaka (za formiranje linija i putanja), boju i tako dalje. Vektorska grafika koristi jednostavne geometrijske oblike kao što su tačke, linije, krive i poligoni, a koji su opisani matematičkim jednačinama. ...opširnije »

Mehanika deformabilnih tijela

thumbnail
1. Uvod 2. Analiza naprezanja 3. Analiza deformacije 4. Međusobna ovisnost naprezanja i deformacija 5. Geometrijske karakteristike poprečnih presjeka nosaa 6. Temelji i potporni zidovi 7. Osnovni načini opterećenja štapa 8. Rastezanje štapa 9. Izvijanje štapa 10. Uvijanje štapa 11. Čisto s ...opširnije »

Otporonost materijala

thumbnail
Otpornost materijala - Uvod u mehaniku deformabilnog tijela. Opširna knjiga. ...opširnije »

Hidrotehničke građevine

thumbnail
U složenicama «hidro» označuje odnos dotičnih riječi prema vodi (grčki hydor = voda). Tehnika su sva oruđa i znanja proizvodnje koja su se povijesno razvijala i koja omogućuju čovječanstvu djelovanje na okolnu prirodu u svrhu ostvarenja svojih potreba (grčki technae = umjetnost, vještina). Građevina je ...opširnije »
Pogledajte još knjiga iz ove oblasti:

Besplatan dizajn za vaš sajt | Templejti za blog