Ukupno 7 knjiga u kategoriji Medicina
Literatura iz raznih oblasti medicine.

Medicinska statistika

thumbnail
Podatak je predmet statistike (a svaka oblast ako je nauka mora da ima svoj predmet pored svog metoda a ona ga ima –statistički metod). Podatak je bilo koja činjenica ili zapažanje (opservacija) ...opširnije »

Medicinska genetika

thumbnail
Vrijeme u kojem živimo i radimo obiluje novim znanjima, gomilanjem podataka te sve kvalitetnijom i bržom izmjenom informacija. Pratiti i znati sve novosti naprosto nije moguće. Stoga se kao nikada do sada nalaže potreba za prisnijom suradnjom stručnjaka različitih specijalnosti o istoj ili sli ...opširnije »

Ishrana pacijenata sa pankreatitisom

thumbnail
Prehrana treba biti tečna i sa neznatnim udjelom masti, te takva treba biti do prestanka napada boli. Nakon par dana u prehranu se može uključivati svaki dan malo više masti sve do granice koju bolesnik može tolerirati bez ponovne pojave simptoma. Najbolje je da se obroci kroz dan podjele u šest manjih, kako bi, ...opširnije »

Časopis Pharmacia broj 18

thumbnail
Časopis farmaceutskog društva FBiH. UVOD I CILJ: Farmaceutska zdravstvena zaštita podrazumeva aktivnosti farmaceuta koje su usmerene ka postizanju ishoda terapije, koji omogućavaju optimalni kvalitet života pacijenta u vezi sa zdravljem. U kliničkoj praksi takav koncept podrazumeva saradnju između farmaceuta, pa ...opširnije »

Ovisnost o drogama

thumbnail
Broj konzumenata droge raste iz godine u godinu kako u svijetu, tako i u Hrvatskoj. Sve su veće mogućnosti da se i sam/sama nađeš u društvu u kojem će ti netko ponuditi „travu“, ili barem pobuditi u tebi znatiželju . Bezazlena znatiželja međutim može biti samo prvi korak koji vodi do ovisnosti i zato j ...opširnije »

Priručnik za prvih 100 dana sa autizmom

thumbnail
Vaše dete je dijagnostikovano kao dete sa autizmom ili spektrom autističnihporemećaja i vi ste zatražili pomoć. Ovo je važna prekretnica na dugom putu. Za neke porodice, ovo je tačka kada ste nakon dugog traganja za odgovorima konačno dobili ime za nešto što ste znali da postoji a niste znali šta je. Možda ...opširnije »

Priručnik o disleksiji

thumbnail
Riječ disleksija nastala je iz grčke riječi dys (što znači slab, loš, neprimjeren) i riječi lexsis (jezik, riječi). Disleksija je, prema definiciji Orton Dyslexia Society,1 jedna od nekoliko teškoća u učenju. To je jezično utemeljen poremećaj konstitucijskog podrijetla koji obilježavaju teškoće u kodira ...opširnije »
Pogledajte još knjiga iz ove oblasti:

Besplatan dizajn za vaš sajt | Templejti za blog