Ukupno 23 knjiga u kategoriji Obrazovanje

Recepti za upravljanje projektnim ciklusom

thumbnail
Bilo da se radi o projektima financiranim od vladinih ili nevladinih institucija i agen-cija, od poduzeća, ili pojedinaca, da bismo ih kvalitetno provodili korisno je pozna-vanje jedne posebne metodologije koja je poznata pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom (skraćeno UPC). UPC je proces koji obu ...opširnije »

Otvoreni pristup

thumbnail
Deset godina sam radio puno radno vreme na podsticanju primene otvorenog pristupa (OA - open access) u nauci i visokom obrazovanju. Često sam jednu celovitu poruku svodio na kratka saopštenja, ili pisao dugačke detaljne članke o malim podtemama. Ova knjiga je pokušaj da se postigne nešto između: jezgrovit uvod ...opširnije »

Razvojna psihologija

thumbnail
1. Uvod u razvojnu psihologiju; razvojna periodizacija 2. Metode istraživanja u razvojnoj psihologiji 3. Razvojne teorije: Psihoanalitičke, Biheviorističke, Kogntivističke, Teorijasocijalnog učenja, Etološke i Ekološke 4. Biološki i okolinski čimbenici razvoja i njihov interakcijski učinak 5. Prenatal ...opširnije »

Vjetroelektrane

thumbnail
Nakon stoljeća korištenja energije fosilnih goriva, danas se globalna slika mijenja, a obnovljivi se izvori sve više smatraju jednim od ključnih faktora budućeg razvoja Zemlje. Glavni izvor energije još uvijek su fosilna goriva koja daju 85-90% energije. Nafta je najznačajnija s 35%, a uglja i prirodni plin su ...opširnije »

Ekologija mora

thumbnail
Značajke mora kao životnog okoliša Pregled morskih staništa Oblici života u moru – Pelagijal Oblici života u moru – Bental Prehrana morskih organizama Ekološki faktori u moru – Abiotički faktori Ekološki faktori u moru – Biološki faktori Protok energije i kruženje tvari u moru ...opširnije »

Darvinova crna kutija

thumbnail
Uobičajeno je, skoro banalno, reći da je nauka načinila krupne korake u razumevanju prirode. Fizički zakoni su danas toliko dobro poznati da svemirske sonde nepogrešivo lete kako bi fotografisale svetove udaljene milijardama kilometara od Zemlje. Kompjuteri,telefoni, električna struja i nebrojeni drugi primeri ...opširnije »

Povelja o bosanskom jeziku

thumbnail
Povelja o bosanskom jeziku, jeziku bošnjaka i svih onih koji ga osječaju i prihvataju svojim. ...opširnije »

Genetski modifikovani organizmi

thumbnail
Genetička modifikacija u najširem smislu može da podrazumijeva svaku promjenu u genomu, što može da bude posljedica rekombinacije roditeljskih gena, a dobija se ukrštanjem roditeljskih parova - hibridizacijom u postpuku oplemenjivanja selekcije organizama. ...opširnije »

Pećinski biodiverzitet

thumbnail
Za razliku od površinskih staništa koja su vrlo promjenjiva, pećinska staništa su relativno konstantna po uslovima koji tamo vladaju. To je svijet potpunom mraku, sa stalnom temperaturom i visokom vlažnošću. Životinje koje žive u pećinama, ne samo da se moraju prilagoditi tim uslovima, već moraju živjeti u ...opširnije »

Šišmiši donjeg toka rijeke Neretve

thumbnail
Kreiranje brošure Šišmiši i publikacije o projektu koja će biti štampana nakon završetka aktivnosti na projektu Brošura je obuhvatila informacije o ekolgiji šišmiša, ugroženosti i načinima zaštite i distribuirana svim stranama zainteresiranim za projekat i istraživanje u sklopu projekta, te škola ...opširnije »
Pogledajte još knjiga iz ove oblasti:

Besplatan dizajn za vaš sajt | Templejti za blog