Ukupno 16 knjiga u kategoriji Ostali programski jezici

Programiranje za IOS - SWIFT

thumbnail
Naučite osnove programiranja za IOS i počnite razvijati aplikacije za iPhone, iPad. Knjiga koja će vas uvesti u svijet IOS i omogućiti vam da steknete osnove koje ćete kasnije moći proširiti i usavršiti vlastitim radom. Knjiga je na engleskom jeziku i namijenjena je početnicima. ...opširnije »

Nauči IOS programiranje za 31 dan

thumbnail
Programiranje za mobilne telefone, tablete i MAC računare. Savladajte osnove i za 31 dan počnite raditi svoje prve aplikacije. ...opširnije »

Osnove Java programskog jezika

thumbnail
Upoznajte se sa osnovama i načinom funkcionisanja Java programskog jezikama, platformama, mogućnostima i načinom rada. Java je jedan od najopularnijih progamskih jezika, posebno jer je koncipiran tako da radi na gotovo svim platformama (Linux, Windows, MACOS..) ...opširnije »

Nauči Javu za 21 dan

thumbnail
Nauči Java programski jezik za 21 dan. Tutorijal koji će vam pomoći da steknete solidno znanje iz programskog jezika Java. ...opširnije »

Java programiranje - klase i objekti

thumbnail
Klasa je osnovna jedinica programiranja na jeziku Java. Klase sadrže: – polja (atribute, podatke članove) – metode (operacije, funkcije članice) – konstruktore (specijalne funkcije za stvaranje objekata) – inicijalizacione blokove – ugnežđene tipove Polja – čine strukturu podataka obj ...opširnije »

Programiranje za Linux OS

thumbnail
Knjiga na engleskom jeziku o linux-u i programiranju za linux operativne sisteme. Odlična knjiga za one koji se žele baviti programiranjem za ovaj OS. ...opširnije »

Vidi me, čuj me

thumbnail
Vodič za uporabu Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom i promicanje prava djece. Konvencija UN-a o pravima osoba s invaliditetom vrhunac je dugogodišnjega neprekidnog javnog zagovaranja zajednice osoba s invaliditetom i njihove borbe za priznavanje njihovih prava. Snaga teksta kao i to što su ga, na ...opširnije »

Programiranje u Perl-u

thumbnail
Osnovna upustva za početnike u Perl programskom jeziku. Jednostavana progamski jezik sa zaista velikim mogućnostima. ...opširnije »

Programski jezik Perl za početnike

thumbnail
Knjiga na engleskom jeziku namijenjena početnicima u programskom jeziku Perl. Knjiga obiluje gotovim primjerima kod i jednostavnim i razumljivim objašnjenjima. ...opširnije »

Dizajn progamskih jezika

thumbnail
Skript programiranje. Skript jezici su u ekspanziji. Najviše događanja na polju razvoja programskih jezika sada je u okviru razvoja skript jezika. Tradicionalni programski jezici su namenjeni za razvoj samostalnih aplikacija koje imaju za cilj da prime neku vrstu ulaza i na osnovu nje generišu odgovarajući izlaz. ...opširnije »
Pogledajte još knjiga iz ove oblasti: