Ukupno 50 knjiga u kategoriji IT Razno

Vještačka inteligencija

thumbnail
Termin umjetna inteligencija (artificial inteligence - AI) potiče od Johna McCartyja i označava pojavu inteligencije koja je ostvarena na umjetni način, tj. putem programiranja računara. Međutim, mnogi autori i stručnjaci iz ove oblasti se ne slažu s tim da termin umjetna inteligencija u potpunosti i najbolje op ...opširnije »

Računarski sistem hardver i softver

thumbnail
Postoje razne klasifikacije računarskih sredstava (zavisno od izabranog kriterijuma)Ako se kao kriterijum izabere princip funkcionisanja, možemo razlikovati: •kontinualna (analogna) računarska sredstva •digitalna (diskretna) računarska sredstva ...opširnije »

Operativni sistemi

thumbnail
Računar je kompleksni sistem sastavljen od raznih delova, kao što su: procesor, memorija, diskovi, tastatura, miš, štampač, skener itd. Pisanje programa na taj način da se ti delovi računara programiraju direktno je vrlo težak posao. Zato je došlo do ideje da se stavi jedan sloj između aplikacionih programa i ...opširnije »

Osnove teorije informacije

thumbnail
- Informacija je preslikavanje stanja jednog subjekta, pričemu to preslikavanje ne mora biti jednako za svesubjekte- Iako je ovo više filozofska definicija, iz nje se naziruneke bitne stvari, poput: 1. Različitost preslikavanja! 2. Komunikacioni proces! ...opširnije »

Standardna arhitektura mikroprocesora

thumbnail
Svaki sastavni deo, a time i celi mikroprocesor, najbolje je opisan skupom registara i njihovom funkcijom, putevima između registara, nizom operacija koje se izvode na binarnim informacijama skladištenim u registrima, te upravljačkim funkcijama koje rukovode tim operacijama. Skup registara, putevi između njih, orga ...opširnije »

Strukture podataka ialgoritmi

thumbnail
Strukture podataka i algoritmi su u nerazluˇcivoj vezi: nemogu ́ce je govoriti o jednom a da se nespomene drugo. U ovom kolegiju prouˇcavat ́cemo baˇs tu vezu: promatrat ́cemo kako odabrana strukturapodataka utjeˇce na algoritme za rad s njom, te kako odabrani algoritam sugerira pogodnu strukturuza prikaz svoj ...opširnije »

Uvod u algoritme i strukture podataka

thumbnail
Oblast algoritama i struktura podataka potvrdila je svoje mesto u ra-ˇcunarstvu zbog praktiˇcne važnosti i teorijske elegancije. Sa jedne strane,praktiˇcari mogu da neposredno koriste dobre algoritme i efikasne struk-ture podataka u složenim programskim projektima. Sa druge strane, zaistraživaˇce su algoritmi ...opširnije »

Osnove umrežavanja

thumbnail
Računarska tehnologija se naglo razvijala tokom posljednjih dvadeset godina. Računari su skoro preko noći postali stotinama puta brži i više nego dvaput jeftiniji. Računarske mreže su nezamjenjiv dio poslovne infrastrukture i najmanjih preduzeža. Kako ogromne količine podataka preko interneta stižu na vaš ...opširnije »

Uvod u računarstvo

thumbnail
The first million years of hominid history produced tools to amplify, and later mechanize, our physical abilities to enable us to move faster, reach higher, and hit harder. We have developed tools that amplify physical force by the trillions and increase the speeds at which we can travel by the thousands. Tools that ...opširnije »

Algoritmi

thumbnail
U matematici, računarstvu, lingvistici i srodnim disciplinama, algoritam ili postupnik[1] je konačan slijed dobro definiranih naredbi za ostvarenje zadatka, koji će za dano početno stanje terminirati u definiranom konačnom stanju. Koncept algoritma je potekao kao sredstvo zapisivanja postupaka za rješavanje m ...opširnije »
Pogledajte još knjiga iz ove oblasti:

Besplatan dizajn za vaš sajt | Templejti za blog