Ukupno 15 knjiga u kategoriji Mehatronika

Minerali i stijene

thumbnail
Minerali su temeljni gradbeni elementi litosfere, prirodnog postanka, koji imaju stalni kemijski sastav. Prema unutarnjoj građi dijele se na pravilne (kristalizirane) i nepravilne (amorfne). Pravilna unutarnja građa (rasporediona u kristalnoj rešetci) uvjetuje izgled kristala. ...opširnije »

Neuronski sistemi upravljanja

thumbnail
Veliki interes za razvoj neuronskih mreža leži u činjenici da one nastoje oponašati glavne funkcije rada ljudskog mozga, koje pružaju nevjerovatno velike mogućnosti u rješavanjau složenih problema. ...opširnije »

Neizraziti sistemi upravljanja

thumbnail
Naizraziti regulatori ili općenito neizraziti sistemi pripadaju skupini sistema temeljenih na znjanju. Sistemi temeljeni na znanju koji se koriste za upravljanje zatvorenim sistemima postižu zahtjevane performanse pouzdanost i robusnost ukorporiranjem znanja koje se ne može izraziti analitičkim putem. ...opširnije »

Automobilski mehatronički procesi

thumbnail
Sistem suspenzije vozila je odgovoran za: - udobnost u vožnji - sigurnost u vožnji. Da bi se osigurao uticaj ovih svojstava uvode se poluaktivne ili aktivne komponente koje omogućuju sistemu suspenzije adaptiranje različitim uvjetima vožnje. ...opširnije »

Upravljanje kretanjem mobilnim robotom

thumbnail
Zahtjevi za upravljanje kretanjem mobilnim robotom: - poznavanje kinematičkog, odnosno dinamičkog modela robota - model interakcije između kotača i podloge - definiranje referentne trajektorije odnosno zahtjevanog kretanja - upravljački zakon koji zadovoljava zahtjeve ...opširnije »

Mobilni roboti

thumbnail
Mobilni roboti posjeduju slijedeća svojstva: - mobilnost - sistem se kreće kroz okolinu - određenu autonomnost ograničenu ljudskom interakcijom - inteligenciju - opaža i reagira na svoju okolinu ...opširnije »

Upravljanje industrijskim robotom

thumbnail
Da bi robot ostvario željeno kretane u prostoru neophodan je upravljački sistem koji će preko pogona smještenih u zglobovima manipulatora, postići ciljno djelovanje. Pogoni manipulatora pretvaraju električke upravljačke signale iz računara u mehaničko kretanje. Kretanje robota, odnosno njegovog vrha manipula ...opširnije »

Senzori za mjerenje pozicije

thumbnail
Određivanje pozicije. Poznavanje pozivije pokretnih objekata je važno zbog planiranja odgovarajućih kretanja. Postupci određivanja pozicije mogu se svesti u dvije skupine: - Mjerenje relativne pozicije - Mjerenje apsolutne pozicije ...opširnije »

Implementacija upravljackih algoritama

thumbnail
Kandidati za implementaciju upravljačkih algoritama moraju zadovoljavati slijedeće uvjete: - konkurentni dizajn - mehanička kompatibilnost - rješavanje stvarnih, aktualnih zadataka - odvajanje dizajna sistema upravljanja od mehaničkog targeta je rizičan posao. ...opširnije »

Upravljanje sistemima

thumbnail
Sistemi upravljanja s obzirom na postojanje povratne veze dijele se na: - Otvoreni sistemi upravljanja (bez povratne veze) - Zatvoreni sistemi upravljanja (sa povratnom vezom) Podjela s obzirom na linearnost regulatora, odnosno procesa: - Linearni sistemi - Nelinearni sistemi ...opširnije »
Pogledajte još knjiga iz ove oblasti:

Besplatan dizajn za vaš sajt | Templejti za blog