Ukupno 19 knjiga u kategoriji Fizika

Talasna mehanika

thumbnail
Savremena fizika ustanovila je da je materija dvojne prirode, tj da ima i svojstva čestice (kurpuskularna) i svojstva talasa. Dvojna priroda je uočena kod fotona, za koje se smatralo da nemaju masu i da su čista energija (elektromagnetno zračenje talasne prirode). Ajnštan je ustanovio da fotoni skreću u gra ...opširnije »

Kretanje u polju sile gravitacije

thumbnail
Prinudno kretanje materijalne tačke. Veze. Podela veza. Uslovi za brzinu i ubrzanje. Lagrange-ovi množioci veza. Kretanje materijalne tačke po idealnoj površi. Lagrange-ove jednačine I vrste. Diferencijalne jednačine kretanja u prirodnom sistemu koordinata. Integral energije. Kretanje materijalne tačke po obrt ...opširnije »

Fizika i tehnologija svesti

thumbnail
FIZIKA SVESTI je naučna oblast koja proučava prirodu svesti i njena svojstva, koristeći pretežno zakone fizike, teoriju informacije i metodologiju prirodnih nauka Ona je srodna informacionoj fizici koja, istražuje veze izmedju ciologije i svesti, i svesti i fizike. ...opširnije »

Nuklearna fizika

thumbnail
SADRŽAJ:
Struktura atomskog jezgra Prirodne nuklearne sile Defekt mase i energija veze jezgra Prirodna radioaktivnost Zakon radioaktivnog raspada Nuklearne reakcije, fisija i fuzija Vještačka radioaktivnost Transurani Anihilacija i kreacija para Detekcija RA Elementarne čestice Čestice i ...opširnije »

Teorija leta helikoptera

thumbnail
Teorija leta helikopteraHelikopter je letelica teža od vazduha. Silu uzgona i vučnu silu za progresivan let helikoptera stvara noseći rotor. Po tome se helikopter razlikuje od aviona i jedrilice, kod kojih silu uzgona pri kretanju kroz vazduh stvarajii krila, koja su čvrsto spojena sa trupom, dok vučnu silu, odnos ...opširnije »

Uvod u novu fiziku

thumbnail
Ljudsko biće se od drugih živih bića, sa kojima deli ovu planetu na kojoj svi zajedno živimo razlikuje po tome što poseduje razvijen intelekt ili razum. Ta tekovina evolucije živih bića omogućava čoveku da razume svet oko sebe, odnosno zakone i procese funkcionisanja prirode. Sva živa bića svojim čulima ...opširnije »

Uranjanje u subatomski svijet

thumbnail
Uloga ovog uvodnog poglavlja je smjestiti fiziku elementarnih cestica (FEC) kako u zadani povijesni okvir ljudskog društva (s raspoloživom tehnologijom istraživanja), tako i u dani "kutak svemira". Spuštanje u svijet sve sitnijeg povezano je s usponom na "kvantnim ljestvama". Pritom odabir "prirodnog sustava jedini ...opširnije »

Teorija relativnosti

thumbnail
Fizika, jedna od bazičcnih prirodnih nauka, se bavi osnovnim prinicipima na kojima je zasnovan univerzum. Ona daje osnovu za druge prirodne nauke: astronomiju, biologiju, hemiju, geologiju, .... Lepota fzike leži u jednostavnosti osnovnih fzičkih teorija koja se ogleda u malom broju fundamentalnih koncepata, jedna ...opširnije »

Elementi specijalne teorije relativnosti

thumbnail
Newtonovi zakoni vrijede jednako bez obzira miruje li sistem (u kojem ih provjeravamo) ili se jednoliko translacijski kreće(nerelativistički brzinom puno manjom od brzine svjetlosti ...opširnije »

Specijalna teorija relativnosti

thumbnail
Krajem XIX. i početkom XX. stoljeća fizika se suočavala s ogromnim problemima. Osnovne tvrdnje teorije − Newtonove klasične mehanike, koja je smatrana točnom i kroz više od 200 godina mnogo puta provjerenom, bile su u suprotnosti s temeljnim tvrdnjama tadašnje "nove fizike" − Maxwellove elektrodinamike. Vode ...opširnije »
Pogledajte još knjiga iz ove oblasti:

Besplatan dizajn za vaš sajt | Templejti za blog