Ukupno 21 knjiga u kategoriji Matematika
Knjige, zbirke zadataka, zadaci iz oblasti matematike sa riješenjima, ispitni zadaci, zadaci sa prijemnih ispita. Knjige za osnovnu, srednju školu, fakultete.

Kratke upute za korištenje MatLab-a

thumbnail
Program MATLAB služi za rješavanje različitih matematičkih problema, te čitav niz izračunavanja i simulacija vezanih uz obradu signala, upravljanje, regulaciju i identifikaciju sustava. Prva verzija MATLAB-a napisana je krajem 1970. godine na sveučilištima University of New Me ...opširnije »

Matematika u Rubikovoj kocki

thumbnail
U prvom poglavlju dan je odgovor na pitanje što je Rubikova kocka. Opisan je njezin nastanak te životopis njezinog tvorca Ern ̈oa Rubika. Detaljno je opisana struktura kocke i predstavljene su mnoge njezine varijacije koje su nastale tijekom vremena. Cilj igre s Rubikovom kockom je složiti Rubikovu kocku u po četn ...opširnije »

Klasična kriptografika

thumbnail
Kriptografija je znanstvena disciplina koja se bavi proučavanjem metoda za slanje poruka u takvom obliku da ih samo onaj kome su namijenjene može pročitati. Djelotvorna komunikacija je bila vrlo bitan faktor kraljevima, kraljicama i vojskovođama stoljećima, zbog svjesnosti o posljedicama koje bi mogle rezultirati ...opširnije »

Starogrčka matematika

thumbnail
Razvoj same matematike seže u daleku prošlost, još u doba starih Egipćana. Kako su ljudi sve više napredovali tako se javila potreba za uvo denjem brojeva, obavljanjem proračuna u trgovini, mjerenjem zemljišta itd. Starogrčka matematika bila je prekretnica u razvoju. Prelazi se na apstraktna ...opširnije »

Kriptografija u dva svjetska rata

thumbnail
U ovome radu, obrazložiti ćemo ulogu kriptografije i kriptoanalize tijekom Prvog i Drugog Svjetskog rata. Najveći dio rada odnosi se na Zimmermanov telegram i njemački šifrirni stroj Enigmu. ...opširnije »

Egipatska geometrija

thumbnail
Ovaj rad proučava geometriju starog Egipta. Najprije ćemo se upoznati s okolnostima koje su dovele do razvoja Egipatske geometrije, a potom s izvorima iz kojih doznajemo kako je ta geometrija izgledala. Upoznat ćemo formule i mjerne jedinice koje su koristili, te na primjerima s Rhindovog i Moskovskog papirusa pok ...opširnije »

Egipatska matematika

thumbnail
Egipatska matematika. Ovaj završni rad proučava aritmetiku starog Egipta. Najprije ćemo se upoznati s okolnostima koje su dovele do razvoja Egipatske matematike, a potom s izvorima iz kojih doznajemo kako je ta matematika izgledala. Na primjerima s Rhindovog i Moskovskog papirusa ćemo pobliže objasniti kako su Egi ...opširnije »

Matematička logika

thumbnail
Priroda naučnog znanja je u velikoj meri određena njegovo m podelom na empirijsko i apriorno znanje, kao i podelom metoda rasuđivanja na induktivne i deduktivne metode. Termin empirijsko znači zasnovan na iskustvu, dok apriori znači dostižno pre iskustva. Ukratko,empirijsko znanje se može definisati kao znanje ...opširnije »

Uvod u matematiku za ekonomiste

thumbnail
Matematika za ekonomiste. Uvod u matematiku za studente ekonomije. ...opširnije »

Matematička geografija sa osnovama astronomije

thumbnail
Osnovni elemenat u računanju vremena u svim kalendarima jeste dan. U naše vreme je uobičajeno da se danom smatra vreme proteklo između dve ponoći ali tako nije bilo i u dalekoj prošlosti. Astronomi su, na primer, od II veka pa sve do 1925. godine računali jedan dan kao vreme proteklo od podneva jednog dana ...opširnije »
Pogledajte još knjiga iz ove oblasti:

Besplatan dizajn za vaš sajt | Templejti za blog