Ukupno 23 knjiga u kategoriji Matematika
Knjige, zbirke zadataka, zadaci iz oblasti matematike sa riješenjima, ispitni zadaci, zadaci sa prijemnih ispita. Knjige za osnovnu, srednju školu, fakultete.

Kvantitativne metode sa zbirkom zadataka

thumbnail
Ovaj udžbenik predstavlja cjelinu predmeta Kvantitativne metode i integriše udžebnik, zbirku zadataka i praktikum iz ovog predmeta iz prethodnih izdaanja. Nadamo se da će pomoći studentima da usvoje metode i postupke iz ovog predmeta, a koji će im omogućiti da lakše i uspješnije ovladaju uže stručnim predm ...opširnije »

Matematika sa zbirkom zadataka

thumbnail
Udžbenik objedinjuje teoriju i zadatke, što je standard u savremenoj literaturi. Ideja autora je bila da se izloži kratak pregled teorije, odnosno najvažnije definicijei teoreme koje su neophodne studentima. ...opširnije »

Kratke upute za korištenje MatLab-a

thumbnail
Program MATLAB služi za rješavanje različitih matematičkih problema, te čitav niz izračunavanja i simulacija vezanih uz obradu signala, upravljanje, regulaciju i identifikaciju sustava. Prva verzija MATLAB-a napisana je krajem 1970. godine na sveučilištima University of New Me ...opširnije »

Matematika u Rubikovoj kocki

thumbnail
U prvom poglavlju dan je odgovor na pitanje što je Rubikova kocka. Opisan je njezin nastanak te životopis njezinog tvorca Ern ̈oa Rubika. Detaljno je opisana struktura kocke i predstavljene su mnoge njezine varijacije koje su nastale tijekom vremena. Cilj igre s Rubikovom kockom je složiti Rubikovu kocku u po četn ...opširnije »

Klasična kriptografika

thumbnail
Kriptografija je znanstvena disciplina koja se bavi proučavanjem metoda za slanje poruka u takvom obliku da ih samo onaj kome su namijenjene može pročitati. Djelotvorna komunikacija je bila vrlo bitan faktor kraljevima, kraljicama i vojskovođama stoljećima, zbog svjesnosti o posljedicama koje bi mogle rezultirati ...opširnije »

Starogrčka matematika

thumbnail
Razvoj same matematike seže u daleku prošlost, još u doba starih Egipćana. Kako su ljudi sve više napredovali tako se javila potreba za uvo denjem brojeva, obavljanjem proračuna u trgovini, mjerenjem zemljišta itd. Starogrčka matematika bila je prekretnica u razvoju. Prelazi se na apstraktna ...opširnije »

Kriptografija u dva svjetska rata

thumbnail
U ovome radu, obrazložiti ćemo ulogu kriptografije i kriptoanalize tijekom Prvog i Drugog Svjetskog rata. Najveći dio rada odnosi se na Zimmermanov telegram i njemački šifrirni stroj Enigmu. ...opširnije »

Egipatska geometrija

thumbnail
Ovaj rad proučava geometriju starog Egipta. Najprije ćemo se upoznati s okolnostima koje su dovele do razvoja Egipatske geometrije, a potom s izvorima iz kojih doznajemo kako je ta geometrija izgledala. Upoznat ćemo formule i mjerne jedinice koje su koristili, te na primjerima s Rhindovog i Moskovskog papirusa pok ...opširnije »

Egipatska matematika

thumbnail
Egipatska matematika. Ovaj završni rad proučava aritmetiku starog Egipta. Najprije ćemo se upoznati s okolnostima koje su dovele do razvoja Egipatske matematike, a potom s izvorima iz kojih doznajemo kako je ta matematika izgledala. Na primjerima s Rhindovog i Moskovskog papirusa ćemo pobliže objasniti kako su Egi ...opširnije »

Matematička logika

thumbnail
Priroda naučnog znanja je u velikoj meri određena njegovo m podelom na empirijsko i apriorno znanje, kao i podelom metoda rasuđivanja na induktivne i deduktivne metode. Termin empirijsko znači zasnovan na iskustvu, dok apriori znači dostižno pre iskustva. Ukratko,empirijsko znanje se može definisati kao znanje ...opširnije »
Pogledajte još knjiga iz ove oblasti:

Besplatan dizajn za vaš sajt | Templejti za blog