Ukupno 222 knjiga u kategoriji Književnost

Mihail Strogov

thumbnail
Mihail Strogov ili Carev glasnik je roman Žila Verna iz 1876. godine. Ovo delo je doživelo nekoliko ekranizacija u vidu igranog i crtanog filma. Mihail Strogov, tridesetogodišnjak iz Omska, glasnik je ruskog cara Aleksandra II. Tatarski kan Feofar diže bunu i odvaja ruski Daleki istok od matice, uništavajući tele ...opširnije »

Alisa u zemlji čuda

thumbnail
Alisi je već dosadilo da sjedi kraj sestre na obali i ništa neradi. Jedanput-dvaput je preko oka pogledala u knjigu koju je sestra čitala, ali u njoj nije bilo ni slika ni razgovora, "i kakva mi jeto knjiga", pomisli Alisa, "kad u njoj nema ni slika ni razgovora?"I zato je premi šljala (što je bolje umjela, jer ...opširnije »

Karavan smrti

thumbnail
Banditi Stefana Lača i Indijanci skrivali su se u Spajder Veb kanjonu i čekali tamo da se vrate uhode Kiova. Bila je letnja no 1861. godine. Spajder Veb kanjon ležao je u prvom gorskom lancu kraj velike nizine. Bilo je to tajno skrovište Satane, zloglasnog poglavice Kiova. ...opširnije »

Nevada

thumbnail
Silovito podboden, konj se zaletio stazom. Nevada se osvrne. Kroz brešu koju je sebi prokrčio u gomili, vidio je tri ljudske prilike opružene usred kruga ljudi. Plavičast dim iz njegova revolvera, još se polagano dizao, lebdio i osipao. Na sunčevu svetlu svojim se bledilom isticalo zgrčeno lice Bena Idea.Zbogom, ...opširnije »

Jahači Španskih planina

thumbnail
Konj mu je počeo šepati i kako je Krilaš bio jedini živi stvor do koga je Laramieju bilo stalo, on se iako je bilo podne zaustavio ne mareći uopće za sebe. Jučer je krenuo na dugi put da što dalje odmakne od izvijesnog ranča i Kansasu odakle ga je otjerala stara navika da trgne revolver na najmanji po ...opširnije »

Wansfell lutalica

thumbnail
Zadivljen, Adam Larey zurio je uporno u tihi tok crvene rijeke koja će ga začas ponijeti u pustinju. Rio Colorado nije bila rijeka koja bi čovjeku ulijevala povjerenje. ...opširnije »

Topovi sa Navarona

thumbnail
Šibica je glasno kresnula o rđavi valoviti lim barake, zašištala i rasprsla se u treptavu mrlju svjetlosti, a reski zvuk i nenadana iskričava svjetlost djelovali su podjednako strano u tišini pustinjske noći. Mallory je mehanički pogledom pratio kako kapetan odreda prinosi šibicu cigareti koja je provirivala ...opširnije »

Senka na putu

thumbnail
Zvižduk Teksas-Pacifik ekspresa podstakao je Vejda Holdena da još jedom kaže nešto svom šefu protiv ovog neplaniranog napada. Stajali su u tamnoj noći pod drvećem, a sitna kiša koja se probijala kroz maglu, rosila im je lica... ...opširnije »

Devedeset dana od Bleiburga

thumbnail
Rano ujutro, točno u pet i trideset, baš kao svakog jutra, ušao je dežurni njemački oficir u baraku i zviždanjem po-zvao na ustajanje. Zatim je upalio svjetlo i požurio prema drugoj baraci. Vani je još bilo mračno i još se dugo neće po-četi razdanjivati. Kroz vrata koja je otvorio dežurn ...opširnije »

7000 dana u Sibiru

thumbnail
U tamnicama NKVD-a, u ledenoj pustinji Dalekog sjevera, svugdje gdje su moje patnje prelazile ljudsku granicu i mjeru, nosio sam u sebi jednu jedinu želju: da sve to preživim i da čitavom svijetu, a prije svega partijskim drugovima i prijateljima ispričam kakve smo strahote prepatili.Onog trenutka kad više nis ...opširnije »
Pogledajte još knjiga iz ove oblasti:

Besplatan dizajn za vaš sajt | Templejti za blog