Ukupno 149 knjiga u kategoriji Književnost

Ljetopis - Mula Mustafa Bašeskija

thumbnail
O ljetopiscu Bašeskiji znamo samo ono što je on o sebi zabilježeio u svom LJetopisu, pa je prema tome , to i jedini izbor za upoznavanje njegova života i rada. Puno ime mu je Mula Mustafa Bašeskija sa pjesničkim pseudonimom Ševki. Sin je Ahmedov, a unuk Kadri-hodže. Rođen je u Sarajevu 1731 ili 1732. godine u ...opširnije »

Okamenjeni vukovi

thumbnail
Ima jedna planina. Ima jedno jezero na toj planini a na obali jezera visoka stijena. Na stijeni šest okamenjenih vukova. Ogledaju se u vodi – danju kad je nebo čisto, kad prži sunce i noću kad gore zvijezde. Nekad ih sakrivaju oblaci. Nekad ih sakrivaju magle. Kad nema ni oblaka ni magle, krije ih ...opširnije »

Čovjekova porodica

thumbnail
Na sljedećem koraku zatekao sam mladića koji spava. Možda je taj korak uslijedio poslije šest mjeseci ili čak poslije nekoliko godina jer bilo je vrelo ljeto i žega nijedavala mira ni kamenu ni ljudima. Domoroci i stranciodlazili su na noćna kupanja i ostajali u vodi do jutra.Mladić na klupi bio je prikla ...opširnije »

Pukovnik Saber

thumbnail
— Gle! evo opet one stare kabanice! Ovaj se uzvik ote jednome od onih pisara što ih po kancelarijama zovu trčkarala, a koji je toga časa grizao s vrlo dobrim apetitom parče hleba;izvadio je iz njega malo sredine, napravio lopticu i, kikoćući se, bacio je kroz mali otvor prozora na koji se oslanjao. Dobro hitnu ...opširnije »

Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja Drugog svjetskog rata

thumbnail
Knjiga "Bosna i Hercegovinaod najstarijih vremena do kraja Drugo svjetskog rata" rezultat je višemjesečne plodne saradnje Press-centra Armije Republike Bosne i Hercegovine i grupe historičara koji rade u Institutu za historiju na Filozofskom i Pravnom fakultetu u Sarajevu. ...opširnije »

Odabrane pripovijetke

thumbnail
U glib, Nezasitost i bijeda, Iz vlegegradskog podzemlja, Pripovijest o Marcelu Remeniću. ...opširnije »

Robinzon Kruso

thumbnail
Zovu me obično Robinzon Kruso i vjeruju da je to moje ime i prezime. Ali nije tako. Robinzon je porodi čno ime moje majke, a Kruso moga oca. Ali tako su me prozvali po obi čaju u našoj porodici, i pod tim ću imenom,nema sumnje, ostati poznat svima ne samo do kraja svoga ...opširnije »

Hajduci

thumbnail
U predgovoru delu “Hajduci”, autor dela Nušić objašnjava kako je roman napisao za dečicu svoga prijatelja, jer su čitala jednu od njegovih knjiga koje nisu bile primerene za decu. Dao im je reč da će napisati nešto za njih, pa ovaj roman ima i posvetu, a pre svega pisao je da nasmeje i pouči decu. Rom ...opširnije »

Digitalna tvrđava

thumbnail
Den Braun - Digitalna tvrđavaVrhunska šifra je moćna, opasna – i nerešiva…Kada je nepobediva mašina za dešifrovanje Agencije za nacionalnu bezbednost naišla na tajanstveni kod koji nije mogla da reši, Agencija je pozvala svog glavnog kriptografa, Suzan Flečer – genijalnu, prelepu matematičarku. Njeno ot ...opširnije »

Virus

thumbnail
Iza velikog pulta u predvorju sjedio je metalni robot osiguranja, okružen videoekranima koji su iz svih moguæih kutova prikazivali eksterijer zgrade koji se stalno mijenjao. Druga skupina ekrana prikazivala je nepromjenjivu sliku praznih hodnika na katu. Na pultu ispred robota nalazio se samo jedan starinski telefon. ...opširnije »
Pogledajte još knjiga iz ove oblasti:

Besplatan dizajn za vaš sajt | Templejti za blog