Ukupno 15 knjiga u kategoriji Strani jezici

Gramatika engleskog jezika

thumbnail
Gramatika engleskog jezika sa vježbama. Sadržaj: Glagoli, glagolska vremena, modalni glagoli, stanje glagola, imenice, determinatori, zamjenice, pridjevi, poređenja, veznici. ...opširnije »

Učimo njemački jezik

thumbnail
Učimo njemački jezik. Video u trajanju od preko 2 sata koji će vam pomoći da savladate i naučite izraze, fraze i osnove komunikacije u njemačkom jeziku. Odličan video koji možete slušati dok radite na računaru ili čak kuhinji. ...opširnije »

100 fraza njemačkog jezika

thumbnail
Učenje njemačkog jezika online - video. 100 fraza njemačkog jezika za početnike. Učimo njemački jezik online. /VIDEO/ ...opširnije »

150 fraza na španjolskom jeziku

thumbnail
Stotinu pedeset fraza i izraza na španjolskom jeziku. Učimo španski jezik online. Španski jezik za početnike. /VIDEO/ ...opširnije »

150 izraza na engleskom jeziku

thumbnail
Učimo online engleski jezik. Video sa 150 fraza i izraza na engleskom jeziku za početnike. Video za sve one koji hoće da nauče neke osnovne izraze i fraze engleskog jezika. ...opširnije »

150 fraza na italijanskom jeziku

thumbnail
Italijanski jezik za početnike. 150 najkorištenijih fraza na italijanskom jeziku. Učimo zajedno. Učenje online / video. ...opširnije »

500 izraza na Njemackom jeziku

thumbnail
Video: 500 najviše korištenih izraza u Njemačkom jeziku sa prevodom na naš jezik. Odličan video za sve one koji počinju sa učenjem njemačkog jezika. ...opširnije »

Gramatika staroslavneskog jezika

thumbnail
Kratka gramatika staroslavenskog jezika. ...opširnije »

Gramatika engleskog jezika

thumbnail
Gramatika engleskog jezika. ...opširnije »

Gramatika latinskog jezika

thumbnail
Latinski jezik dobio je naziv po pokrajini Laciju (Latium), a govorili su ga Rimljani. Danas je to mrtvi jezik: nijedan narod svijeta ne koristi ga u svakodnevnoj komunikaciji, osimšto se koristi u Vatikanu i većinom za vrijeme misa. No, budući da se osim u rimskoj književnosti latinski jez ...opširnije »
Pogledajte još knjiga iz ove oblasti:

Besplatan dizajn za vaš sajt | Templejti za blog