Ukupno 40 knjiga u kategoriji Biznis projekti

Uzgoj koka nosilja - Biznis projekti

thumbnail
Gotov investicioni program za izgradnju farme za proizvodnju konzumnih jaja. Gotovi projekti / programi proizvodnje ljekovitog i aromatičnog bilja i voća, uzogaj domaćih životinja i divljači ...opširnije »

Uzgoj nojeva - Biznis projekti

thumbnail
Gotov investicioni program program uzgoja i proizvodnje nojeva. Gotovi projekti / programi proizvodnje ljekovitog i aromatičnog bilja i voća, uzogaj domaćih životinja i divljači ...opširnije »

Proizvodnja i uzgoj maline - Biznis projekti

thumbnail
Gotov program proizvodnje sadnog materijala i osnivanja zasada i uzgoja maline. Gotovi projekti / programi proizvodnje ljekovitog i aromatičnog bilja i voća, uzogaj domaćih životinja i divljači ...opširnije »

Proizvodnja lješnjaka - Biznis projekat

thumbnail
Gotov program proizvodnje sadnog materijala i osnivanja zasada lješnjaka - leske. Gotovi projekti / programi proizvodnje ljekovitog i aromatičnog bilja i voća, uzogaj domaćih životinja i divljači ...opširnije »

Proizvodnja kupine - Biznis projekti

thumbnail
Gotov program proizvodnje sadnog materijala i osnivanja zasada kupine. Gotovi projekti / programi proizvodnje ljekovitog i aromatičnog bilja i voća, uzogaj domaćih životinja i divljači ...opširnije »

Prozvodnja krompira - Biznis projekti

thumbnail
Gotov program proizvodnje kooperativne proizvodne krompira. Gotovi projekti / programi proizvodnje ljekovitog i aromatičnog bilja i voća, uzogaj domaćih životinja i divljači ...opširnije »

Prozvodnja kravljeg mleka i tov junadi

thumbnail
Investicioni program proizvodnje kravljeg mlijeka i uzgoja tovnih junadi Gotovi projekti / programi proizvodnje ljekovitog i aromatičnog bilja i voća, uzogaj domaćih životinja i divljači ...opširnije »

Proizvodnja košnica za pčele - Biznis projekti

thumbnail
Gotov program izrade košnica za pčele Gotovi projekti / programi proizvodnje ljekovitog i aromatičnog bilja i voća, uzogaj domaćih životinja i divljači ...opširnije »

Proizvodnja kamilice - Biznis projekti

thumbnail
Gotov program proizvodnje kamilice - Matricaria chamomilla L., fam. Compositae Gotovi projekti / programi proizvodnje ljekovitog i aromatičnog bilja i voća, uzogaj domaćih životinja i divljači ...opširnije »

Prozvodnja kajsije - Biznis projekti

thumbnail
Gotov program proizvodnje kajsije Gotovi projekti / programi proizvodnje ljekovitog i aromatičnog bilja i voća, uzogaj domaćih životinja i divljači ...opširnije »
Pogledajte još knjiga iz ove oblasti:

Besplatan dizajn za vaš sajt | Templejti za blog