Ukupno 106 knjiga u kategoriji Ostalo

Digitalna kompetencija

thumbnail
Digitalna kompetencija jedna je od osam ključnih kompetencija i odnosi se na pouzdanu i ključnu uporabu cjelokupnog raspona digitalnih tehnologija za informacije, komunikaciju i za rješavanje osnovnih problema u svim aspektima života. Mnogima od nas to može zvučati jednostavno, no prema Pregledu rezultata Digital ...opširnije »

Mafija u crkvi

thumbnail
Zapisao sam ono što sam lično doživeo. Pre petnaest godina ustao sam protiv ljudi koji svoju moć koriste da bi se seksualno iživljavali nad nemoćnima. Bilo bi mi mnogo lakše da je ovo samo moja sudbina a ne sudbina mnogih mladih ljudi, a naročito dece. Knjiga govori o pedofiliji u srpskoj pravoslavnoj crkvi i ...opširnije »

Leksikon pojmova polemologija

thumbnail
ABDIKACIJA - neka vrsta odricanja, a naročito ostavka na neki položaj, odricanje vladara od prijestola, načelno kao dobrovoljni čin, a u praksi uglavnom izvođen pod pritiskom ...opširnije »

Betonske konstrukcije 2

thumbnail
Prvo je 1813. godine Francuz Louis Vicat otkrio uzroke hidrauličkih svojstava nekih vrsta veziva i pripremio hidraulično vapno pečenjem sintetskih mješavina vapnenca i gline. Godine 1818. Maurice St. Leger registrira patente za hidraulični cement. Škotski zidar Jeste Aspen proizveo je 1824. godine vezivo čija je ...opširnije »

Betonske konstrukcije

thumbnail
Iskustva u dobivanju betona vrlo su stara. Još su davno Azijati, Hebreji i Egipćani, a preko njih stari Grci i Rimljani, poznavali hidraulička svojstva mješavine pucolana, pržene gline i vapna. Hidraulička su veziva miješali s pijeskom i drobljenom opekom te na taj način izrađivali mort. Neke ri ...opširnije »

Prenapeti betoni

thumbnail
Beton je umjetni kamen to je materijal velike tlačne a male vlačne čvrstoće. Vlačna naprezanja izazvana skupljanjem, temperaturom i vanjskim opterećenjem vrlo brzo dostižu vlačnu č vrstoću betona te dolazi do raspucavanja u armirano betonskim konstrukcijama. Nakon pojave pukotina sva vlačna naprezanja prihva ...opširnije »

Organizacija građenja

thumbnail
Organizacija građenja. Graditeljstvo je u su vremenoj privredi zna č ajan segment mater ijalne proizvodnje. Ono obuhva ć a veliki broj razli č itih aktivnosti vezanih za realizaciju novih objekata te rekonstrukciju, adaptaciju i održavanje postoje ć ih. ...opširnije »

Uvod u građevinarstvo

thumbnail
Uvod u građevinarstvo. Građevinarstvo se razvija na davno spoznatim osnovnim principima, težeći ciljevima: funkcionalnosti i upotrebljivosti građevine, njenoj postojanosti i usklađenosti sa okolinom, uz obavezno poštovanje principa održivog razvoja. ...opširnije »

Osobine i karakteristike građevinski materijala

thumbnail
Parametri stanja i strukturne karakteristike Fizičke osobine Fizičko-mehaničke osobine Konstrukcione osobine Reološke osobine Tehnološke osobine Hemijske osobine Eksploatacione osobine ...opširnije »

Građevinske konstrukcije

thumbnail
GRAĐEVINARSTVO je privredna grana koja se bavi projektiranjem i izvođenjem građevinskih objekata te ispitivanjem zemljišta i i materijala u građevinske svrhe; u širem smislu obuhvaća još i industriju građevinskih strojeva, građevnog materijala i opreme. Proizvodne organizacije u u građevinarstvu čine projek ...opširnije »
Pogledajte još knjiga iz ove oblasti:

Besplatan dizajn za vaš sajt | Templejti za blog