Ukupno 107 knjiga u kategoriji Ostalo

Deset kreativnih aktivnosti za djecu

thumbnail
Ove aktivnosti za djecu učinit će dan u kući zabavnijim u. Donosimo vam 10 kreativnih aktivnosti za djecu svih uzrasta u kojima će uživati sama ili uz igru s vama, a za koje vam nije potrebno gotovo ništa što nemate u svom domu. ...opširnije »

Nikola Tesla - 150 godina genija

thumbnail
Nikola Tesla, inženjer elektrotehnike i mašinstva, fizičar i futurist najpoznatiji po doprinosu u dizajnu savremenog sistema napajanja naizmjeničnom strujom (AC). Tesla je dobio iskustvo u telefoniji i elektrotehnici prije selidbe u SAD 1884. godine da radi za Thomasa Edisona u New Yorku. On se uskoro osamos ...opširnije »

Programiranje obrade na CNC mašinama

thumbnail
Pozitivni efekti primjene CNC mašina: - Visok stepen fleksibilnosti (neovisnost od tipa proizvodnje). - Porast produktivnosti i visok stepen stabilnosti proizv. - Visok stepen dimenzione tačnosti i kvaliteta proizvoda - Uticaj ljudskog faktora u proizvodnji sveden na minimum (ljudski faktor u fazi pripreme p ...opširnije »

Pozitivna disciplina u svakodnevnom roditeljstvu

thumbnail
Ova knjigapredstavlja odgovor na Svjetski izvještaj o nasilju nad dj ecom za 200 6. godinu, globalno istraživanje nad djecom koje su provele Ujedinjene nacije.Istraživanjem je ustanovljeno da se zlostavljanje dešava u porodičnim domovima djece u svim zemljama svijeta – i da se često zasniva na odavno ukorijenje ...opširnije »

Suvremena teorija pripovijedanja

thumbnail
Početkom šezdesetih godina našega stoljeća korjenito se mijenja način teorijskog promišljanja umjetničke proze: teorija proze postaje teorijom pripovijedanja. Riječ je o preobrazbi koja podrazumijeva nekoliko važnih pomaka. Prvi i možda najvažniji je napuštanje romanocentričnosti za volju polifokalne ge ...opširnije »

Značaj fitopatologije

thumbnail
Biljne bolesti poznate su od vremena kada je ĉovjek bio sakupljaĉ plodina i nomad stoĉar, a na svom znaĉenju dobile su u trenutku kada je ĉovjek prestao biti sakupljaĉ plodina i kada je prešao na ratarstvo. On tada poĉinje svjesno uzgajati pojedine biljne vrste i javljaju se prve monokulture koje su ina ...opširnije »

Gljive Jugoslavije

thumbnail
Dok gotovo u svim zemljama Amerike, Evrope, Dalekog Isloka i Australije postoji istovremeno više priručnika za ljubitelje gljiva, mi danas nemamo ni jedan. 1stina, pred desetak godina objavili su Stanić i Petkovšek jedno zalsta sjajno popularno djelo s tog područtja, gotovo istovremeno i Jože Grom lijepu džepnu ...opširnije »

Botanika - uvod

thumbnail
Botanika (grč. botane - biljka, trava) je znanost koja proučava biljke. Zove se i "biologija biljaka". Pokriva široko znanstveno područje, koje uključuje proučavanje: rasta biljaka, razmnožavanja, metabolizma, biljnih bolesti, evolucije biljaka itd. Razvila se u 18. stoljeću. Znanstvenici koji proučavaju ...opširnije »

Biološka raznolikost i zaštita gljiva

thumbnail
Do danas je opisano gotovo 100.000 vrsta gljiva; od toga je samo u Hrvatskoj utvrñeno oko 5.000, a procjenjujemo da bi ih moglo biti oko 20.000.Prema svjetskoj monografiji o raznolikosti živog svijeta "Global biodiversity assessment" (1996) gljive bi, u Brojnost i (ne)istraženost gljiva100 000assessment” (1996) gl ...opširnije »

Jestive i otrovne gljivenaših šuma

thumbnail
Dobro je poznata činjenica da je ono što većinu ljudi najčešće zanima u vezi gljiva zapravo njihova jestivost. Međutim, potrebno je istaći da postoji određeni broj berača koji sakupljanju divljih gljiva za jelo pristupa vrlo neoprezno, pa čak i neozbiljno. Obično zbog nedovoljne upućenosti, te neprida ...opširnije »
Pogledajte još knjiga iz ove oblasti:

Besplatan dizajn za vaš sajt | Templejti za blog