Ukupno 70 knjiga u kategoriji Historija
Knjige iz historije.

Misteriozna sudbina Kraljevske Biblioteke u Aleksandriji

thumbnail
Velika Biblioteka u Aleksandriji i dan danas izaziva velika neslaganja naučnika oko svega što je povezano sa njenom istorijom iako se svi slažu oko njenog ogromnog značaja kao svetionika civilizacije koju je ona bila tokom celog jednog milenijuma. Ona je imala stvarnu ulogu u antičkoj civilizacije Mediterana a kas ...opširnije »

Hanovi u Kikačima kod Kalesije

thumbnail
Han predstavlja zgradu, odnosno kuću koja služi za svratište, prenoćište putnika, kiridžija i njihovih karavana. U hanovima se i trgovalo. Istu ulogu su imali i karavan saraji s razlikom što su se u hanovima prenoćište, tj. konak plaćali, a u karavan sarajima nisu. Postojale su tri vrste hanova: 1.hanov ...opširnije »

Etimologija - porijeklo prezimena Duranović

thumbnail
Prezime Duranović u Bosni i Hercegovini je uglavnom bošnjačko prezime. Ono je patronim jer je po porijeklu izvedeno od muškog imena rodočelnika (glava porodice) Durana (nominativ Duran). Duran + posesivni dodatak ov+ deminutivni nastavak ić= Duranović, što znači Duranov sin –Duranov potomak. ...opširnije »

Kuća sjeveroistočne Bosne

thumbnail
Nakon što je prvi put predstavljena postavkom u Galeriji Mandžić u Tuzli (otvorena 25. avgusta 2014. godine), Zavodova izložba tradicionalne stambene arhitekture „Kuća sjeveroistočne Bosne“ je izašla iz Tuzle i krenula na put širom Tuzlanskog kantona, a evo i šire. ...opširnije »

Običaji bošnjaka oko zasnivanja porodice

thumbnail
Porodica kao osnovna i najmanja društvena zajednica može se definirati sa sociološkog, filozofskog, psihološkog, socijalnog, ekonomskog i pravnog aspekta. Postoji čitavo bogatstvo značenja i shvatanja porodice od samog postanka ljudi do najnovijeg vremena. Uloga porodice mijenjala se tokom određenih ...opširnije »

Putopis Evlija Čelebija

thumbnail
Pupopis Evlije Čelebije na preko 680 stranica. Evlija je danas poznato ime, kako u svijetu, tako i kod nas. Da ironija bude veća, Evlija je poznatiji i proučavaniji na Zapadu, kome je posvećen manji dio njegovog Putopisa, dok je u muslimanskim zemljama, čije opise obuhvata većina njegovog Putopisa, proučavan, a ...opširnije »

Husein kapetan Gradaščević

thumbnail
I nakon pada bosanskog kraljevstva 1463. i zemlje Hercegove 1483. sve do polovice prošlog stolječa vodilo je plemstvo glavnu riječ u ovim zemljama. Po dolasku Osmanlija prihvatilo se patarensko plemstvo i velik dio naroda dragovoljno prihvata islam jer prisilne konverzije nije bilo. U narodnosnom pogledu nije se des ...opširnije »

O formiranju nekih naselja u BiH u XVI stoljeću

thumbnail
Iako je ustanova vakufa odigrala manje-više podjednako značajnu ulogu u razvitku svih gradskih naselja u Osmanskoj carevini, ja se ovdje ograničavam samo na Bosnu tj na teritorij Bosanskog ejaleta. ...opširnije »

Intelektualna istorija Evrope

thumbnail
Intelektualna istorija Evrope posvećena je jednoj zaokruženoj temi. Ona omogućava cjelovitost pristupa i svijest o pravcima kojima se hodi ka savremenoj evropskoj intelktualnoj istoriji i omogućava izučavaocima da uoče ključne odnose unutar te istorije. Tu temu nagovještava već sam naslov Drugog djela knj ...opširnije »

Istorija Vizantijskog carstva

thumbnail
Istorija vizantiskog carstva, i pored radova koji su je za poslednjih pedeset godina skoro preporodili, ipak je još uvek, naročito na Zapadu, predmet upornih predrasuda. Mnogi od naših sa vremenika je i danas smatraju, poput Monteskjea i Gibona, produženjem i opadanjem rimskoga carstva. Pod uticajem nesvesnih posle ...opširnije »
Pogledajte još knjiga iz ove oblasti:

Besplatan dizajn za vaš sajt | Templejti za blog