Ukupno 78 knjiga u kategoriji Historija
Knjige iz historije.

Srebrenica kroz minula stoljeća - knjiga 2

thumbnail
Sadržaj: STATISTIČKO-DEMOGRAFSKA OBILJEŽJA KOTARA SREBRENICA U VRIJEME AUSTROUGARSKE OKUPACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 11 Prof. dr. sc. Adib Đozić Mr. sc. Rusmir Djedović MAHALA CRVENA RIJEKA U SREBRENICI KRAJEM 19. STOLJEĆA 39 Refik BULIĆ PITANJE EKAVSKO-JEKAVSKE ZAMJENE JATA U GOVORU BOSNJAKA SREB ...opširnije »

Srebrenica kroz minula stoljeća - knjiga 3

thumbnail
Poštovani čitaoci, zadovoljstvo nam je da poslije izlaska dviju knjiga Srebrenica kroz minula stoljeća edicije pod nazivom „Monumenta Srebrenica“ predstavimo i njenu treću knjigu. Naravno, izdavanje prethodnih knjiga zahtjevalo je od Redakcionog odbora edicije i izdavača, a ponajviše autora ra ...opširnije »

Srebrenica kroz minula stoljeća - knjiga 4

thumbnail
Možda će se neko upitati: zašto pisati o genocidu nad Bošnjacima, zar nije dosta napisano? Razloga je mnogo ali je jedan osnovni a to je da se nikada više ne ponovi. Historija nas uči da se genocid nad Bošnjacima u kontinuitetu ponavlja i to na istoj matrici velikodržavnih aspiranata prema državi Bosni i Herce ...opširnije »

Srebrenica kroz minula stoljeća - knjiga 5

thumbnail
U ovoj, petoj knjizi, nalazi se sedam radova strukturiranih tako da slijede već „uhodanu” formu Edicije. U prvom, najobimnijem dijelu knjige, nalaze se četiri originalna naučna rada i to: Duhovno-vjerske prilike u Srebrenici i okolini, autora Edina Mutapčića; zatim slijede dva rada autora Adiba Đozića i Rusm ...opširnije »

Srebrenica kroz minula stoljeća - knjiga 6

thumbnail
Njegovanje kulture sjećanja, primarno ima za cilj da prevenira eventualne buduće zločine genocida i da pomogne u otklanjanju posljedica (društvenih, političkih, demografskih, materijalnih, kulturnih, zdravstvenih, psihičkih i dr.) počinjenog genocida. Njegovanje kulture sjećanja posebno dobija na znača ...opširnije »

Srebrenica kroz minula stoljeća

thumbnail
Naši preci su i u srednjem vijeku i u osmanskom periodu mnogo više truda ulagali u svoj narodni, kulturni, jezički i vjerski razvoj, nego što to mi danas znamo. Nešto manje od pet stotina godina bošnjačkog kolektivnog identiteta u islamsko-orijentalnoj kulturi i civilizaciji je skoro izbrisano. Ideologija lijevo ...opširnije »

Historija države i prava BiH

thumbnail
Tematski radovi su podijeljeni u dvije cjeline. Prva cjelina je Historija države i prava Bosne i Hercegovine. Ona obuhvata najveći dio referata podnesenih na ovom skupu, a čiji je naziv upriličen povodom četvrtog izdanja istoimenog udžbenika za studente pravnih fakulteta autora prof. dr. Mustafe Imamovića. Drugu ...opširnije »

Historija Autarijata

thumbnail
Autarijati su predstavljali najmoćniji i najbrojniji ilirski narod u periodu koji jepredstavljao prekretnicu u povijesnom razvitku čitavog Balkanskog poluotoka (VI– IV. st.p. n. e.) i autarijatski uspon i pad korenspodirali su sa klasičnim razdobljem grčke povijesti.Njihovo prisustvo na zapadnom i centralnom Balk ...opširnije »

Misteriozna sudbina Kraljevske Biblioteke u Aleksandriji

thumbnail
Velika Biblioteka u Aleksandriji i dan danas izaziva velika neslaganja naučnika oko svega što je povezano sa njenom istorijom iako se svi slažu oko njenog ogromnog značaja kao svetionika civilizacije koju je ona bila tokom celog jednog milenijuma. Ona je imala stvarnu ulogu u antičkoj civilizacije Mediterana a kas ...opširnije »

Hanovi u Kikačima kod Kalesije

thumbnail
Han predstavlja zgradu, odnosno kuću koja služi za svratište, prenoćište putnika, kiridžija i njihovih karavana. U hanovima se i trgovalo. Istu ulogu su imali i karavan saraji s razlikom što su se u hanovima prenoćište, tj. konak plaćali, a u karavan sarajima nisu. Postojale su tri vrste hanova: 1.hanov ...opširnije »
Pogledajte još knjiga iz ove oblasti:

Besplatan dizajn za vaš sajt | Templejti za blog