Ukupno 70 knjiga u kategoriji Historija
Knjige iz historije.

Semberija kroz vijekove

thumbnail
Pred vama je knjiga koja govori o istoriji Semberije, tačnije : o nekim periodima i pojavama, o ljudima i običajima, o zajedničkom životu, o nastajanju i razvoju naselja, doseljavanju stanovništva, ratovima i stradanjima, dakle, o onome što se dešavalo u vremenima koja su ostala za nama, a što do danas nije bil ...opširnije »

Srebrenica kroz minula stoljeća - knjiga 1

thumbnail
SADRŽAJ Predgovor 5 Uvod 7 Dr. sc. Edin MUTAPČIĆ, docent UPRAVNO-PRAVNI POLOŽAJ SREBRENICE U SREDNJEM VIJEKU 11 Prof. dr. sc. Adib ĐOZIĆ GRADSKE DŽAMIJE SREBRENICE 37 Mr. sc. Rusmir DJEDOVIĆ URBANI RAZVOJ GRADA SREBRENICE OD SREDNJEG VIJEKA DO POČETKA 20. STOLJEĆA 55 Prof. ...opširnije »

Srebrenica kroz minula stoljeća - knjiga 2

thumbnail
Sadržaj: STATISTIČKO-DEMOGRAFSKA OBILJEŽJA KOTARA SREBRENICA U VRIJEME AUSTROUGARSKE OKUPACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 11 Prof. dr. sc. Adib Đozić Mr. sc. Rusmir Djedović MAHALA CRVENA RIJEKA U SREBRENICI KRAJEM 19. STOLJEĆA 39 Refik BULIĆ PITANJE EKAVSKO-JEKAVSKE ZAMJENE JATA U GOVORU BOSNJAKA SREB ...opširnije »

Srebrenica kroz minula stoljeća - knjiga 3

thumbnail
Poštovani čitaoci, zadovoljstvo nam je da poslije izlaska dviju knjiga Srebrenica kroz minula stoljeća edicije pod nazivom „Monumenta Srebrenica“ predstavimo i njenu treću knjigu. Naravno, izdavanje prethodnih knjiga zahtjevalo je od Redakcionog odbora edicije i izdavača, a ponajviše autora ra ...opširnije »

Srebrenica kroz minula stoljeća - knjiga 4

thumbnail
Možda će se neko upitati: zašto pisati o genocidu nad Bošnjacima, zar nije dosta napisano? Razloga je mnogo ali je jedan osnovni a to je da se nikada više ne ponovi. Historija nas uči da se genocid nad Bošnjacima u kontinuitetu ponavlja i to na istoj matrici velikodržavnih aspiranata prema državi Bosni i Herce ...opširnije »

Srebrenica kroz minula stoljeća - knjiga 5

thumbnail
U ovoj, petoj knjizi, nalazi se sedam radova strukturiranih tako da slijede već „uhodanu” formu Edicije. U prvom, najobimnijem dijelu knjige, nalaze se četiri originalna naučna rada i to: Duhovno-vjerske prilike u Srebrenici i okolini, autora Edina Mutapčića; zatim slijede dva rada autora Adiba Đozića i Rusm ...opširnije »

Srebrenica kroz minula stoljeća - knjiga 6

thumbnail
Njegovanje kulture sjećanja, primarno ima za cilj da prevenira eventualne buduće zločine genocida i da pomogne u otklanjanju posljedica (društvenih, političkih, demografskih, materijalnih, kulturnih, zdravstvenih, psihičkih i dr.) počinjenog genocida. Njegovanje kulture sjećanja posebno dobija na znača ...opširnije »

Srebrenica kroz minula stoljeća

thumbnail
Naši preci su i u srednjem vijeku i u osmanskom periodu mnogo više truda ulagali u svoj narodni, kulturni, jezički i vjerski razvoj, nego što to mi danas znamo. Nešto manje od pet stotina godina bošnjačkog kolektivnog identiteta u islamsko-orijentalnoj kulturi i civilizaciji je skoro izbrisano. Ideologija lijevo ...opširnije »

Historija države i prava BiH

thumbnail
Tematski radovi su podijeljeni u dvije cjeline. Prva cjelina je Historija države i prava Bosne i Hercegovine. Ona obuhvata najveći dio referata podnesenih na ovom skupu, a čiji je naziv upriličen povodom četvrtog izdanja istoimenog udžbenika za studente pravnih fakulteta autora prof. dr. Mustafe Imamovića. Drugu ...opširnije »

Historija Autarijata

thumbnail
Autarijati su predstavljali najmoćniji i najbrojniji ilirski narod u periodu koji jepredstavljao prekretnicu u povijesnom razvitku čitavog Balkanskog poluotoka (VI– IV. st.p. n. e.) i autarijatski uspon i pad korenspodirali su sa klasičnim razdobljem grčke povijesti.Njihovo prisustvo na zapadnom i centralnom Balk ...opširnije »
Pogledajte još knjiga iz ove oblasti:

Besplatan dizajn za vaš sajt | Templejti za blog