Ukupno 70 knjiga u kategoriji Historija
Knjige iz historije.

Drugi svjetski rat

thumbnail
Prema razmišljanjima mnogih, rat koji je započeo 1914.g. nije u potpunosti završen, a 1920-te bile su samo pauza u tri desetljeća kriza i sukoba nakon 1914.g. Možda, da Svijet nije pogodila velika gospodarska kriza, Hitler i nacisti nikad ne bi došli na vlast, demokracije bi se nastavile razvijati, a do strahovit ...opširnije »

Prvi svjetski rat

thumbnail
Dan 28. lipnja 1914.g. u normalnim okolnostima bio bi opisan kao lijep, sunčani dan, kao stvoren za šetnju nadvojvode Ferdinanda Habsburškog Sarajevom, glavnim gradom BiH, koja je bila austro-ugarska provincija.Ali, da takav opis ne bude moguć pobrinuo se Gavrilo Princip, devetnaestogodišnji član Mlade Bosne, koj ...opširnije »

Vakufi na području Jajca

thumbnail
...opširnije »

Zemaljsko vakufsko povjereništvo za BiH 1890. - 1895.

thumbnail
Arhivska građa Islamske zajednice u BiH nastala je u radu njenih organa i ustanova. Ona predstavlja izuzetnu vrijednost za proučavanje djelatnosti Islam-ske zajednice te nezaobilazan izvor za historijska i druga naučna istraživanja. Po svom sadržaju građa obuhvata pet perioda: period osmanske vladavine što spada ...opširnije »

Zemaljska vakufska za BiH 1884 - 1894

thumbnail
Arhivska građa Islamske zajednice u Bosni i Hercgovini čini jedinstve-nu cjelinu pisanog i dokumentarnog materijala koja kroz različite historijske periode svjedoči o djelatnosti Islamske zajednice i njenih ustanova. Zbog svo-je sadržajnosti ova građa predstavlja nezaobilazan izvor za historijska i druga naučna ...opširnije »

Bibliografija časopisa El Hidaje i islamska misao

thumbnail
Početkom marta 1936. godine osnovana je Organizacija ilmije Kraljevine Jugoslavije pod nazivom "El-Hidaje" sa zadatkom vjer­skog, moralnog, prosvjetnog i socijalnog podizanja muslimana. Neposredno poslije toga, a u želji da na najbolji način odgovori postavljenim zadacima, Organizacija ilmije pokreće svoj list pod ...opširnije »

Baština sjeveroistočne Bosne, časopis 1

thumbnail
SADRŽAJ: - Riječ urednika, Dr. sc. Edin Mutapčić, docent - Direktor Zavoda, Benjamin Bajrektarević, „O Zavodu“ - Dr. sc. Edin Mutapčić, docent , „Oblast – Zemlja Soli u srednjem vijeku“ - Zlatko Dukić, književnik, „Ispis našeg trajanja“ - Doc.dr. Bego Omerčević, Edin Šaković, ...opširnije »

Kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe Općine Banovići

thumbnail
Suvremeni društveni i ekonomski procesi su značajno devastirali i ugrozili kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe u svim segmentima. Općina Banovići, nema dovoljno istraženo i valorizovano kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe (nepostoji elaborat, nije kategorisano naslijeđe, neuređena lista evidentiran ...opširnije »

Kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe općine Lukavac

thumbnail
Općina Lukavac, jedna od većih administrativno-teritorijalnih jedinica i značajnijih industrijskih i privrednih centara u Bosni i Hercegovini, ima prilično bogato kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe. Područje Lukavca naseljeno je još od prahistorije, što pokazuju pronađeni arheološki nalazi sa lokalitet ...opširnije »

Naslijeđe Doboja i okoline

thumbnail
Na ovom prostoru nisu vršena detaljna etnološka istraživanja ni materijalne ni duhovne kulture naroda ovog kraja iako je ovaj prostor prije agresije na međunarodno priznatu R BIH 1992‐1995. godine i po površini i po broju njegovog stanovništva činio značajan postotak bosanskohercegovačkog prostora i njegovog ...opširnije »
Pogledajte još knjiga iz ove oblasti:

Besplatan dizajn za vaš sajt | Templejti za blog