Ukupno 36 knjiga u kategoriji Historija
Knjige iz historije.

Putopis Evlija Čelebija

thumbnail
Pupopis Evlije Čelebije na preko 680 stranica. Evlija je danas poznato ime, kako u svijetu, tako i kod nas. Da ironija bude veća, Evlija je poznatiji i proučavaniji na Zapadu, kome je posvećen manji dio njegovog Putopisa, dok je u muslimanskim zemljama, čije opise obuhvata većina njegovog Putopisa, proučavan, a ...opširnije »

Husein kapetan Gradaščević

thumbnail
I nakon pada bosanskog kraljevstva 1463. i zemlje Hercegove 1483. sve do polovice prošlog stolječa vodilo je plemstvo glavnu riječ u ovim zemljama. Po dolasku Osmanlija prihvatilo se patarensko plemstvo i velik dio naroda dragovoljno prihvata islam jer prisilne konverzije nije bilo. U narodnosnom pogledu nije se des ...opširnije »

O formiranju nekih naselja u BiH u XVI stoljeću

thumbnail
Iako je ustanova vakufa odigrala manje-više podjednako značajnu ulogu u razvitku svih gradskih naselja u Osmanskoj carevini, ja se ovdje ograničavam samo na Bosnu tj na teritorij Bosanskog ejaleta. ...opširnije »

Intelektualna istorija Evrope

thumbnail
Intelektualna istorija Evrope posvećena je jednoj zaokruženoj temi. Ona omogućava cjelovitost pristupa i svijest o pravcima kojima se hodi ka savremenoj evropskoj intelktualnoj istoriji i omogućava izučavaocima da uoče ključne odnose unutar te istorije. Tu temu nagovještava već sam naslov Drugog djela knj ...opširnije »

Istorija Vizantijskog carstva

thumbnail
Istorija vizantiskog carstva, i pored radova koji su je za poslednjih pedeset godina skoro preporodili, ipak je još uvek, naročito na Zapadu, predmet upornih predrasuda. Mnogi od naših sa vremenika je i danas smatraju, poput Monteskjea i Gibona, produženjem i opadanjem rimskoga carstva. Pod uticajem nesvesnih posle ...opširnije »

Sjećaš li se Sarajeva

thumbnail
Specijalno izdanje magazin BH Dani: "Sjećaš li se Sarajeva". Sadržaj: Izvještaj iz opsjednutog grada Produženo djelovanje opsade Hronologija opsade Sarajeva 1992 Sarajevo u brojkama 1992 Svijetu je potrebno iskustvo Sarajeva Genocid je dozvoljen Priča o Sarajevu Jedan dan života 1 ...opširnije »

Islamizacija BiH i porijeklo muslimana BiH

thumbnail
Knjiga je objavljena 1940. godine u Sarajevu i jedno je od nezaobilaznih djela koje utemeljeno, naučno, nepristrasno i pošteno govori o dolazku i širenju islama u Bosni i Hercegovini.
Mehmed ef. Handžić (1906.- 1944. god.) bio je, uz Kasim ef. Dobraču, vodeći islamski učenjak u Bošnjaka u prvoj polovic ...opširnije »

Historija naroda Jugoslavije

thumbnail
Rad na ovoj Hostoriji naroda FNRJ otpočeo je na inicijativu koju je 1949 dao Savjet za nauku i kulturu pri Vladi FNRJ da se za prešne potrebe historijske nastave u srednjim školama izradi udžebnik u kome bi se prikazao historijski razvitak naših naroda. ...opširnije »

Povijest starog Rima

thumbnail
Književni spomenici iz rimskog doba, koji su nam sačuvani većim dijelom u srednjovjekovnim rukopisima, glavni su izvori za povijest starog Rima. U novo i najnovije vrijeme pozornost je usmjerena na ispitivanje arheoloških podataka, kao i natpisa, novca i papirusa. Proučavanje izvora za rimsku povijest, koje daje ...opširnije »

Srednjovijekovna arheologija

thumbnail
Kineski izvori prate povijest Huna od 3 st.pr.K. (u sklopu plemena Xionga). Taj nomadsko-stočarski i ratničkinarod turkmensko-mongolskog podrijetla postao je važan faktor činitelj za središnju Aziju i Istočnu Europu tek odsred.2.st., kad su ih iz njihovih boravišta na Dalekom istoku počela s istoka potiskivati ...opširnije »
Pogledajte još knjiga iz ove oblasti:

Besplatan dizajn za vaš sajt | Templejti za blog