Ukupno 40 knjiga u kategoriji Historija
Knjige iz historije.

Hanovi u Kikačima kod Kalesije

thumbnail
Han predstavlja zgradu, odnosno kuću koja služi za svratište, prenoćište putnika, kiridžija i njihovih karavana. U hanovima se i trgovalo. Istu ulogu su imali i karavan saraji s razlikom što su se u hanovima prenoćište, tj. konak plaćali, a u karavan sarajima nisu. Postojale su tri vrste hanova: 1.hanov ...opširnije »

Etimologija - porijeklo prezimena Duranović

thumbnail
Prezime Duranović u Bosni i Hercegovini je uglavnom bošnjačko prezime. Ono je patronim jer je po porijeklu izvedeno od muškog imena rodočelnika (glava porodice) Durana (nominativ Duran). Duran + posesivni dodatak ov+ deminutivni nastavak ić= Duranović, što znači Duranov sin –Duranov potomak. ...opširnije »

Kuća sjeveroistočne Bosne

thumbnail
Nakon što je prvi put predstavljena postavkom u Galeriji Mandžić u Tuzli (otvorena 25. avgusta 2014. godine), Zavodova izložba tradicionalne stambene arhitekture „Kuća sjeveroistočne Bosne“ je izašla iz Tuzle i krenula na put širom Tuzlanskog kantona, a evo i šire. ...opširnije »

Običaji bošnjaka oko zasnivanja porodice

thumbnail
Porodica kao osnovna i najmanja društvena zajednica može se definirati sa sociološkog, filozofskog, psihološkog, socijalnog, ekonomskog i pravnog aspekta. Postoji čitavo bogatstvo značenja i shvatanja porodice od samog postanka ljudi do najnovijeg vremena. Uloga porodice mijenjala se tokom određenih ...opširnije »

Putopis Evlija Čelebija

thumbnail
Pupopis Evlije Čelebije na preko 680 stranica. Evlija je danas poznato ime, kako u svijetu, tako i kod nas. Da ironija bude veća, Evlija je poznatiji i proučavaniji na Zapadu, kome je posvećen manji dio njegovog Putopisa, dok je u muslimanskim zemljama, čije opise obuhvata većina njegovog Putopisa, proučavan, a ...opširnije »

Husein kapetan Gradaščević

thumbnail
I nakon pada bosanskog kraljevstva 1463. i zemlje Hercegove 1483. sve do polovice prošlog stolječa vodilo je plemstvo glavnu riječ u ovim zemljama. Po dolasku Osmanlija prihvatilo se patarensko plemstvo i velik dio naroda dragovoljno prihvata islam jer prisilne konverzije nije bilo. U narodnosnom pogledu nije se des ...opširnije »

O formiranju nekih naselja u BiH u XVI stoljeću

thumbnail
Iako je ustanova vakufa odigrala manje-više podjednako značajnu ulogu u razvitku svih gradskih naselja u Osmanskoj carevini, ja se ovdje ograničavam samo na Bosnu tj na teritorij Bosanskog ejaleta. ...opširnije »

Intelektualna istorija Evrope

thumbnail
Intelektualna istorija Evrope posvećena je jednoj zaokruženoj temi. Ona omogućava cjelovitost pristupa i svijest o pravcima kojima se hodi ka savremenoj evropskoj intelktualnoj istoriji i omogućava izučavaocima da uoče ključne odnose unutar te istorije. Tu temu nagovještava već sam naslov Drugog djela knj ...opširnije »

Istorija Vizantijskog carstva

thumbnail
Istorija vizantiskog carstva, i pored radova koji su je za poslednjih pedeset godina skoro preporodili, ipak je još uvek, naročito na Zapadu, predmet upornih predrasuda. Mnogi od naših sa vremenika je i danas smatraju, poput Monteskjea i Gibona, produženjem i opadanjem rimskoga carstva. Pod uticajem nesvesnih posle ...opširnije »

Sjećaš li se Sarajeva

thumbnail
Specijalno izdanje magazin BH Dani: "Sjećaš li se Sarajeva". Sadržaj: Izvještaj iz opsjednutog grada Produženo djelovanje opsade Hronologija opsade Sarajeva 1992 Sarajevo u brojkama 1992 Svijetu je potrebno iskustvo Sarajeva Genocid je dozvoljen Priča o Sarajevu Jedan dan života 1 ...opširnije »
Pogledajte još knjiga iz ove oblasti:

Besplatan dizajn za vaš sajt | Templejti za blog