Ukupno 33 knjiga u kategoriji Historija
Knjige iz historije.

Intelektualna istorija Evrope

thumbnail
Intelektualna istorija Evrope posvećena je jednoj zaokruženoj temi. Ona omogućava cjelovitost pristupa i svijest o pravcima kojima se hodi ka savremenoj evropskoj intelktualnoj istoriji i omogućava izučavaocima da uoče ključne odnose unutar te istorije. Tu temu nagovještava već sam naslov Drugog djela knj ...opširnije »

Istorija Vizantijskog carstva

thumbnail
Istorija vizantiskog carstva, i pored radova koji su je za poslednjih pedeset godina skoro preporodili, ipak je još uvek, naročito na Zapadu, predmet upornih predrasuda. Mnogi od naših sa vremenika je i danas smatraju, poput Monteskjea i Gibona, produženjem i opadanjem rimskoga carstva. Pod uticajem nesvesnih posle ...opširnije »

Sjećaš li se Sarajeva

thumbnail
Specijalno izdanje magazin BH Dani: "Sjećaš li se Sarajeva". Sadržaj: Izvještaj iz opsjednutog grada Produženo djelovanje opsade Hronologija opsade Sarajeva 1992 Sarajevo u brojkama 1992 Svijetu je potrebno iskustvo Sarajeva Genocid je dozvoljen Priča o Sarajevu Jedan dan života 1 ...opširnije »

Islamizacija BiH i porijeklo muslimana BiH

thumbnail
Knjiga je objavljena 1940. godine u Sarajevu i jedno je od nezaobilaznih djela koje utemeljeno, naučno, nepristrasno i pošteno govori o dolazku i širenju islama u Bosni i Hercegovini.
Mehmed ef. Handžić (1906.- 1944. god.) bio je, uz Kasim ef. Dobraču, vodeći islamski učenjak u Bošnjaka u prvoj polovic ...opširnije »

Historija naroda Jugoslavije

thumbnail
Rad na ovoj Hostoriji naroda FNRJ otpočeo je na inicijativu koju je 1949 dao Savjet za nauku i kulturu pri Vladi FNRJ da se za prešne potrebe historijske nastave u srednjim školama izradi udžebnik u kome bi se prikazao historijski razvitak naših naroda. ...opširnije »

Povijest starog Rima

thumbnail
Književni spomenici iz rimskog doba, koji su nam sačuvani većim dijelom u srednjovjekovnim rukopisima, glavni su izvori za povijest starog Rima. U novo i najnovije vrijeme pozornost je usmjerena na ispitivanje arheoloških podataka, kao i natpisa, novca i papirusa. Proučavanje izvora za rimsku povijest, koje daje ...opširnije »

Srednjovijekovna arheologija

thumbnail
Kineski izvori prate povijest Huna od 3 st.pr.K. (u sklopu plemena Xionga). Taj nomadsko-stočarski i ratničkinarod turkmensko-mongolskog podrijetla postao je važan faktor činitelj za središnju Aziju i Istočnu Europu tek odsred.2.st., kad su ih iz njihovih boravišta na Dalekom istoku počela s istoka potiskivati ...opširnije »

U plamenu kušnje

thumbnail
Tihi sumrak se lagahno spuštao na zemlju, sunce je tonulo ka zapadu gaseći se negdje daleko. Sve se prepuštalo noći koja dolazi tražeći u njoj svako svoj odmor i smiraj. Stariji bi poslije večere otišli u komšiluk da uz kahvu promuhabete zavijajući svoje razgovore u guste oblake dima, i kao da su sa svakim ot ...opširnije »

Antička naselja i komunikacije u BiH

thumbnail
Problem antičkih naselja i komunikacija zauzima istaknuto mjesto u istorijsko-arheološkim istraživanjima Bosne i Hercegovine. Osvjetljavanje brojnih pitanja koja se tiču naselja i puteva može se postići jedino proučavanjem raznolikih faktora društvenog ekonomskog i kulturnog života Bosne i Hercegovine. ...opširnije »

Stari bosanski tekstovi

thumbnail
Nalazeći se u položaju krajnje zemlje istoka izložene prema zapadu i krajnje zemlje zapada okrenute ka istoku, Bosna je oduvijek bila raskrsnica raznih interesa i razmeđe raznovrsnih uticaja. Takva njena situacija odrazlia se i u njenoj staroj pismenosti, književnosti i umjetnosti. ...opširnije »
Pogledajte još knjiga iz ove oblasti: