Ukupno 64 knjiga u kategoriji Historija
Knjige iz historije.

Odlučujuće bitke u historiji svijeta

thumbnail
Najvažnije i odlučujuće bitke svijeta. Bitke rimskog carstva Bitka na Yermuku i Kadisiji Krstaški ratovi Prvi i Drugi svjetski rat ...opširnije »

Stećci Jugoslavije

thumbnail
Krajem XVIII i pocetkom XIX vijeka pocele su u svijetu da prodiru vijesti o postojanju jedne originalne umjestnosti na nadgrobnim spomenicima iz BiH i Dalmacije. U pocetku su to bile samo putne zabiljeske, nedovoljno dokumentirane i bez veceg odijeka na zapadni svijet... ...opširnije »

Srednjovijekovna Bosna

thumbnail
Valja priznati da prikaz političkog života neke države u srednjem vijeku nije tako težak zadatak, pogotovo kad se proučavanju problema pristupa s dobrim poznavanjem teorije i s još boljim izvornog materijala. Čini mi se također da smijemo zahtijevati od svakoga medijevista da oslobođen tereta sadašnjosti u ...opširnije »

Peloponeski rat

thumbnail
Nakon što su se udruženi grčki gradovi-države riješili Perzijanca na prostoru Helade, mir između grčkih polisa nije dugo potrajao te je došlo do još većeg i razornijeg sukoba od onoga s Perzijancima. Pomorskom bitkom kod Salamine 480. g. pr. Kr. i kopnenom bitkom kod Plateje godinu dana kasnije Grci su istjer ...opširnije »

Drugi svjetski rat

thumbnail
Prema razmišljanjima mnogih, rat koji je započeo 1914.g. nije u potpunosti završen, a 1920-te bile su samo pauza u tri desetljeća kriza i sukoba nakon 1914.g. Možda, da Svijet nije pogodila velika gospodarska kriza, Hitler i nacisti nikad ne bi došli na vlast, demokracije bi se nastavile razvijati, a do strahovit ...opširnije »

Prvi svjetski rat

thumbnail
Dan 28. lipnja 1914.g. u normalnim okolnostima bio bi opisan kao lijep, sunčani dan, kao stvoren za šetnju nadvojvode Ferdinanda Habsburškog Sarajevom, glavnim gradom BiH, koja je bila austro-ugarska provincija.Ali, da takav opis ne bude moguć pobrinuo se Gavrilo Princip, devetnaestogodišnji član Mlade Bosne, koj ...opširnije »

Vakufi na području Jajca

thumbnail
...opširnije »

Zemaljsko vakufsko povjereništvo za BiH 1890. - 1895.

thumbnail
Arhivska građa Islamske zajednice u BiH nastala je u radu njenih organa i ustanova. Ona predstavlja izuzetnu vrijednost za proučavanje djelatnosti Islam-ske zajednice te nezaobilazan izvor za historijska i druga naučna istraživanja. Po svom sadržaju građa obuhvata pet perioda: period osmanske vladavine što spada ...opširnije »

Zemaljska vakufska za BiH 1884 - 1894

thumbnail
Arhivska građa Islamske zajednice u Bosni i Hercgovini čini jedinstve-nu cjelinu pisanog i dokumentarnog materijala koja kroz različite historijske periode svjedoči o djelatnosti Islamske zajednice i njenih ustanova. Zbog svo-je sadržajnosti ova građa predstavlja nezaobilazan izvor za historijska i druga naučna ...opširnije »

Bibliografija časopisa El Hidaje i islamska misao

thumbnail
Početkom marta 1936. godine osnovana je Organizacija ilmije Kraljevine Jugoslavije pod nazivom "El-Hidaje" sa zadatkom vjer­skog, moralnog, prosvjetnog i socijalnog podizanja muslimana. Neposredno poslije toga, a u želji da na najbolji način odgovori postavljenim zadacima, Organizacija ilmije pokreće svoj list pod ...opširnije »
Pogledajte još knjiga iz ove oblasti:

Besplatan dizajn za vaš sajt | Templejti za blog