Ukupno 30 knjiga u kategoriji Geologija
Geologija, mineralogija.

Geologija

thumbnail
Geologija (grčkih riječi γη (Gea = Zemlja) i λογος (logos = znanost) (rasprava, diskusija)) je znanost koja se bavi proučavanjem Zemlje. Pokušava objasniti kako je Zemlja oblikovana i kako se mijenja. Znanstvenici koji se time bave zovu se geolozi i proučavaju tlo, stijene, planine, rijeke, oceane i druge d ...opširnije »

Inžinjerska geologija s osnovama geologije

thumbnail
Inženjerska geologija je znanost posvećena istraživanju, proučavanju i rješavanju inženjerskih i okolišnih problema koji su posljedica interakcije između geoloških značajki i graditeljske djelatnosti čovjeka. Inženjerska geologija se također bavi predviđanjem i razvojem mjera zaštite od geoloških hazard ...opširnije »

Krš i pećine Bosne i Hercegovine

thumbnail
Začetkom speleoloških istraživanja u našoj zemlji možemo smatrati rad dubrovačkog znanstvenika i filozofa Nikole Gučetića (1549-1610) pod naslovom Sopra le Metheore d Aristotile, objavljen u Veneciji 1584. godine, u kojoj objašnjava pojavu vjetra na ulazu u jed-nu pećinu u Popovu polju, koju ne imenuje, ali j ...opširnije »

Kristalna struktura

thumbnail
Kristali su građeni od manjih strukturnih jedinica koje su pravilno raspoređene u trodimenzionalnu mrežu ilikristalnu rešetku. Ove manje strukturne jedinica su ili atomi ili grupe atoma ili cijelemolekule (grupe molekula). Idealni kristal zamišljamo kao prostornu tvorevinu dobivenu beskonačnim ponavljanjem jedn ...opširnije »

Stijene litosfere

thumbnail
Stijena je sastavni dio litosfere ili Zemljine kamene kore, određenog načina geološkog pojavljivanja, teksture, strukture i mineralnog sastava. Kamen je prirodno ili umjetno odvaljeni dio stijene. U graditeljstvu se kamen rabi kao prirodni ili arhitektonsko-građevni za gradnju te oblaganje pročelja i unutarnjih ...opširnije »

Boja kristala

thumbnail
Minerali, drago i poludrago kamenje oduvek su fascinirali čoveka, pre svega zbog svoje vizuelne privlačnosti i izuzetne čistoće,ali i igre boja i transparentnosti. To što su minerali sposobni da interaguju sa svetlošću jeste posledica njihove specifične građe. Naime minerali kao sastavne delove svoje strukture ...opširnije »

Industrijska primena pripreme mineralnih sirovina

thumbnail
Ova knjiga ima za cilj da prikaže primenu pripreme minerainih sirovina u industrijskim procesima. Slobodno se može reći, da danas ne postoji nijedna prirodna sirovina — ugalj, metalične ili nemetalične rude — koja za dalji proces industrijske primene i korišćenja ne zahteva primenu odgovarajućeg postupka p ...opširnije »

Geomatematika - matematika ili geoznanost

thumbnail
Pojam geomatematike danas se sve češće susreće u mnogim geoznanostima, pa čak i u nazivima društava, knjiga i časopisa. Iako većina inžinjera i znanstvenika može pretpostaviti od kuda potide korijen toga pojma te u kojim područjima se možep rimijeniti, postavlja se pitanje radi li se o skupini matematiikih ...opširnije »

Geološko kartiranje

thumbnail
GEOLOŠKA KARTA je jedan od najvažnijih alata u geološkom poslu! - Najjasniji i najkoncizniji način komunikacije geoloških informacija o nekom području - Predstavlja interpretaciju autora na temelju podataka dostupnih tijekom izrade karte - Često je popračena geološkim profilima, stupovima i pisanim izvje ...opširnije »

Naučna metoda u arheologiji

thumbnail
Arheologija može biti veoma dosadna, mukotrpna i fizički iscrpljujuća
- Svake godine iskopavamo hiljade nalazišta, jedna sa sitničavim i potpunimstrpljenjem, druga u silnoj žurbi
- Svake godine se smrzavamo do koske ili nas skoro na smrt bodu komarci
- Miljama daleko od pristojnog restorana, čak i ...opširnije »
Pogledajte još knjiga iz ove oblasti:

Besplatan dizajn za vaš sajt | Templejti za blog