Žrtvovanje vuku

Žrtvovanje vuku

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Sunce se bilo tek pojavilo iznad Ostišta kad je" Maglićevim" kamionima u Čelebiće stigla bukova građa.Kako je bilo dugo do večeri, Čelebićani nisu hitili, samo im je bilo čudno što ćeim ovoliko bukove gr ađe. Bilo je toliko da se dvadeset kuća moglo popoditi, pa da ne gledaju svoje zemljane podove. Osjećali su da se nešto sprema sa tom bukovinom, ali nisu time razbijali glavu, niti su šta pričali. Njihovo je odvajkada bilo da rade na zemlji i čuvaju stoku. I ni oko čcga se nisu sekirali.
Žrtvovanje vuku