Zlatno doba života

Zlatno doba života

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Starost - zlatno doba života - doba je mudrosti, životnog iskustva, akumuliranog znanja, vještina koje trebaju i moraju biti prenesene na mlađe naraštaje.
To je vrijeme kada život poprima nove duhovne dimenzije, kada se otvaraju novi vidici, novi pogledi na život i prednosti koji u mlađoj životnoj dobi nije bilo.
Zlatno doba života