Zemaljsko vakufsko povjereništvo za BiH 1890. - 1895.

Zemaljsko vakufsko povjereništvo za BiH 1890. - 1895.

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Arhivska građa Islamske zajednice u BiH nastala je u radu njenih organa i ustanova. Ona predstavlja izuzetnu vrijednost za proučavanje djelatnosti Islam-ske zajednice te nezaobilazan izvor za historijska i druga naučna istraživanja. Po svom sadržaju građa obuhvata pet perioda: period osmanske vladavine što spada u zaseban fond Gazi Husrev-begove biblioteke, period austrougarske okupacije, period Kraljevine Jugoslavije, period njemačke okupacije i Nezavisne države Hrvatske te period Socijalističke federativne republike Jugoslavije.Posebnu vrijednost građe čine fondovi: Ulema-medžlisa, Zemaljske va-kufske komisije, Zemaljskog vakufskog povjerenstva, Zemljskog vakufskog rav-nateljstva, Vakufsko-mearifskog saborskog odbora, Vakufske direkcije, Sreskog vakufsko-mearifskog povjerenstva u Sarajevu, Kotarskog vakufsko-mearifskog povjerenstva u Sarajevu, Arhivska građa muftijstava u Bosni i Hercegovini (sara-jevskog, tuzlanskog, mostarskog, banjalučkog, travničkog i bihaćkog), Vrhovnog islamskog starješinstva Socijalističke federativne republike Jugoslavije, Starje-šinstva Islamske zajednice u Socijalističkoj republici Bosni i Hercegovini, Meši-hata Islamske zajednice u Socijalističkoj republici Bosni i Hercegovini, džemat-skih odbora Islamske zajednice u Socijalističkoj republici Bosni i Hercegovini te
Zemaljsko vakufsko povjereništvo za BiH 1890. - 1895.