Zemaljska vakufska za BiH 1884 - 1894

Zemaljska vakufska za BiH 1884 - 1894

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Arhivska građa Islamske zajednice u Bosni i Hercgovini čini jedinstve-nu cjelinu pisanog i dokumentarnog materijala koja kroz različite historijske periode svjedoči o djelatnosti Islamske zajednice i njenih ustanova. Zbog svo-je sadržajnosti ova građa predstavlja nezaobilazan izvor za historijska i druga naučna istraživanja.

Građa je nastala u radu organa i ustanova Islamske zajednice. Čuva se u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu. Najveći dio arhivske građe je iz razdoblja 1882. - 1970. godine. Manji dio je iz perioda osmanske vladavine koja spada u zaseban fond biblioteke.
Zemaljska vakufska za BiH 1884 - 1894