Vodič kroz digitalnu astrofotografiju


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Sigurno ste se puno puta divili svim onim prekrasnim fotografijama svemirskih objekata i tijela, a ako ste koji puta pogledali kroz teleskop, zamijetili ste da se oni ne vide tako, poput onih na fotografijama.
Nema onih krasnih boja i nijansi. To je tako zato što ljudsko oko u uvjetima kada nema puno svjetla, a to je u mraku, ne razaznaje dobro boje i detalje. Pa kako su onda te fotografije nastale, otkuda te boje i ti detalji?
Odgovore krije jedna posebna tehnika, i snimanja i obrade tih fotografija, a poznata je pod imenom - astrofotografija. Nekada su se astrofotografije drugačije snimale, obično na staklene ploče ili film. Danas im je mjesto u muzeju astronomske povijesti jer im je posao preuzela digitalna tehnika. Dio te tehnike imate na svojem radnom stolu u obliku računala, digitalnih fotoaparata, a niti teleskopi više nisu posve siromašni digitalnim sustavima praćenja i upravljanja.
Opremljeni su modernim kamerama i senzorima, koriste satelite da bi odredili potrebne parametre za navigaciju i određivanje položaja u prostoru, točnije, lokaciju gdje se nalaze, na kojoj nadmorskoj visini i slično.
Vodič kroz digitalnu astrofotografiju