Vlati trave

Vlati trave

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Iako je zbirka Vlati trave doživjela od Vitmenove smrti osam izdanja kroz koje je rasla, proširivala se i mijenjala, osnovne osobine poezije, što se tiče forme kao i sadržaja, ostajale su iste i podjednako neobične, posebno za devetnaesto stoljeće. Vitmen, naime, uvodi u poeziju slobodni stih koji ne sadrži ni rimu, ni fiksiran metar ni druga uobičajena versifikacijska sredstva.
Vlati trave