Virus

Virus

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Iza velikog pulta u predvorju sjedio je metalni robot osiguranja, okružen videoekranima koji su iz svih moguæih kutova prikazivali eksterijer zgrade koji se stalno mijenjao. Druga skupina ekrana prikazivala je nepromjenjivu sliku praznih hodnika na katu. Na pultu ispred robota nalazio se samo jedan starinski telefon. Prošla je kroz rotirajuća vrata i robot joj kimnu.
Virus