Uvod u relacione baze podataka


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Pojam baza podataka pojavio se krajem šezdesetih godina i označavao je skup međusobno povezanih podataka koji se čuvaju zajedno, i među kojima ima samo onoliko ponavljanja koliko je neophodno za njihovo optimalno korišćenje pri višekorisničkom radu. Podaci se pamte tako da budu nezavisni od programa koji ih koriste, i struktuiraju se tako da je omogućen porast baze.
Posle svake aktivnosti nad bazom, koja predstavlja logičku celinu posla, stanje baze mora biti konzistentno (valjano); to znači da podaci u bazi i odnosi među njima moraju zadovoljavati unapred zadate uslove koji odslikavaju deo realnosti modelirane podacima u bazi.

Za efikasan rad sa podacima i održavanje konzistentnog stanja baze koristi se specifični programski proizvod – sistem za upravljanje bazama podataka (kraće SUBP – DBMS, Data Base Management System). Baze podataka zajedno sa SUBP čine sistem baza podataka.
Uvod u relacione baze podataka