Uvod u PHP programiranje

Uvod u PHP programiranje

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

PHP(Hypertext Preprocessor) je jedan od najpopularnijih jezika koji se koristi za razvoj web aplikacija. PHP: Hypertext Preprocessor je tzv. rekurzivna skraćenica, kod koje se sama skraćenica pojavljuje u značenju. Jednostavan je za učenje zbog sintakse koja je bazirana na C, Java i Perl programskom jeziku s nekoliko jednostavnih specifičnosti. Omogućuje programeru da brzo razvije programe koristeći tehnike proceduralnog i objektno-orijentiranog programiranja. U PHP-u moguće jekorištenje mnogih postojećih biblioteka koje su uključene u osnovnu instalaciju ili se mogu instalirati unutar PHP okruženja. Lakoća dodavanja biblioteka u okruženje je jedna od glavnih prednosti i ono što PHP čini popularnim.
Uvod u PHP programiranje