Uvod u JavaScript

Uvod u JavaScript

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

JavaScript se koristi na milion Web stranica da bi se poboljšalo dizajniranje, proverile forme, detektovali browseri, kreirali cookieji, i mnogo više.
JavaScript je najpopularniji skript jezik na internetu, i funkcioniše na svim poznatijim browserima, kao što su: Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Chrome, Opera...

Šta je JavaScript? - JavaScript je dizajniran da bi se dodala interaktivnost HTML stranama
- JavaScript je skript jezik (jednostavan programski jezik)
- JavaScript se sastaji od linija koda koji može da se izvršava
- JavaScript se obično direktno ugrađuje u HTML strane
- JavaScript je interpreterski jezik (što znači da se izvršava bez prethodnog kompajliranja)
- JavaScript nije licenciran jezik
Uvod u JavaScript