Učiti njemački - jezik sa stripovima

Učiti njemački - jezik sa stripovima

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Učiti njemački u stripovima - od mladih za mlade.
Odličan način da naučite i savladate osnove njemačkog jezika.
DAAD Sarajevo i Odjel za jezik Goethe-Instituta Bosne i Hercegovine pozabavili su se ovom idejom i razvili je u projekat čiji se sažeti rezultati nalaze u ovoj knjizi. Učenici i studenti bili su pozvani da na temu “Obećano!“ Učiti njemački jezik sa stripovi-ma - od mladih za mlade“ crtaju stripove i dodaju im njema čke tekstove. Ovo je za mlade sudionike predstavljalo izvrsnu mogućnost da se na kreativan način pozabave njemačkim jezikom.
Učiti njemački - jezik sa stripovima