Tursko - srpski rječni


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Opsežan i detaljan tursko-srpski rječnik.
Ovaj Reönik ce, pre svega, korisno posluziti u praksi: priucenju turskog jezika u skolama turske narodnosti u nas, a, naravno, i pri ucenju srpskog, zatim strucnim i naucnim prevodiocima, sve brojnijim putnicima u Tursku, a bice, sva je prilika nezamenljiv prirucnik u vise naucnih disciplina koje se bave izucavanjem turskog kulturnog nasledja i islamske komponente u kulturi jugoslovenskih naroda uopste (na primer, istorija turskog doba, etnologija, folkloristika, balkanologija, istorija umetnosti, uporedna filoloska i knjizevha istrazivanja, arhitektura). Recnik ce se svakako intenzivno koristiti u nastavi na visim i visokim skolama u kojima se preda]e i izucava turski jezik sa knjizevnoscu i neguje turkologija u sirem smislu (Beograd, Sarajevo, Pristina, Skoplje).
Tursko - srpski rječni