Turistički njemački rječnik

Turistički njemački rječnik

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Turistički njemački rječnik donosi vam osnovne fraze u njemačkom jeziku potrebne za sporazumijevanje.
Riječnik sadrži deset lekcija koje obrađuju najbitnije fraze komunikacije i to:
  • Putovanje
  • U hotelu
  • Zabava
  • Gdje je..?
  • U kafiću
  • Kupovina
  • Novac i brojevi
  • Kod ljekara
  • Dani i sati
  • Upoznavanje
Turistički njemački rječnik