Testiranje softvera

Testiranje softvera

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Testiranje softwera je integralni dio procesa razvoja softvera, sa ciljem osiguravanja kvaliteta finalnog proizvoda. U ljudskoj prirodi je da pravimo greške. Neke grešle mogu biti sitne i nebitne, dok druge mogu biti veoma ozbiljne i skupe, pa čak i dovesti do ljudskih žrtava. Tetiranje softvera je neophodno kako bi se otkrile greške načinjene u svim fazama razvoja softvera koje se nakon toga mogu ispraviti. Otkrivanjem i ispravljanjem grešaka se obezbjeđuje viši nivo kvaliteta softvera, čime se stiče povjerenje i zadovoljstvo krajnjih korisnika softvera. U ovoj knjizi fokus je na tehnikama otkrivanja grešaka u softveru.
Testiranje softvera