Tajna Sibirske katastrofe

Tajna Sibirske katastrofe

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Nekad davno nije postojao naš planetski sistem, već samo oblak prašine i gasa što se okretao oko centralne oblasti, koja se sabijala i postala Sunce. Malo-pomalo, međutim, prašina i gas su se prikupili u krupnije se komade, a ovi su polako medusobno srastali u tela planetskih veličina. Dok su komadi bivali krupniji, njihova gravitaciona polja postajala su sve snažnija, a sudari sve silovitiji. Na kraju, kad se najveći deo materijala prikupio u veliku, čvrstu kuglu, poslednji slobodni krupni komadi pridruživali su se kugli udarajući o nju moćnim treskom koji je iskopao ogromne kratere. Mesec je prekriven takvim kraterima, što nam je poznato već gotovo četiri stoleća. Tokom poslednje decenije ustanovili smo da je i Merkur prekriven njima, baš kao i Mars, pa čak i dva Marsova majušna satelita. Prvi snimci Ganimeda, najvećeg Jupiterovog satelita, načinjeni iz neposredne blizine, ukazali su na prisustvo kratera. I Venera, pod svojim oblačnim plaštom koji je sakriva, poseduje kratere.
Tajna Sibirske katastrofe