Sve o digitalnoj fotografiji


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Digitalnom fotoaparatu je potrebno određeno vreme da snimljenu sliku zabeleži na memorijsku karticu i bude ponovo spreman za slikanje. U zavisnosti od rezolucije, ovaj proces može da traje između nekoliko milisekundi i nekoliko sekundi. Međutim, fotograf koji želi da zabeleži čitav tok akcije, kao što je, na primer, skok na skejtbordu, mora da bude u mogućnosti da pravi uzastopne snimke velikom brzinom.
Sve o digitalnoj fotografiji