Suvremeni menadžment

Suvremeni menadžment

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Suvremeni razvojni trendovi koji se očituju u globalizaciji i galopirajućem razvoju tehnike i tehnologije pružaju neslućene mogućnosti za razvoj čovječanstva. No, zbog činjenice da su resursi ograničeni, a posebno uzimajući u obzir ograničenja vremena, svakom ciljno usmjerenom aktivnošću potrebno je upravljati. Nekada je zbog velike potražnje novu vrijednost bilo dovoljno stvoriti, zatim je postalo važno konkurentnost jačati snižavanjem troškova, dok danas konkurentnost podrazumijeva iznimnu dodanu vrijednost koja će kupca oduševiti i/ili rješavati njegove potrebe na jednostavniji i/ili drugačiji način, naravno uz primjerenu cijenu. Suvremeni menadžment stoga podrazumijeva visoki stupanj proaktivnosti, balansiranje između fokusiranosti i fleksibilnosti, odnosno otvorenosti novim perspektivama, promišljeno i brzo odgovaranje na nove prilike, traženje mogućnosti u različitostima te kontinuirano i sustavno učenje.
Suvremeni menadžment