Stećci Jugoslavije

Stećci Jugoslavije

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Krajem XVIII i pocetkom XIX vijeka pocele su u svijetu da prodiru vijesti o postojanju jedne originalne umjestnosti na nadgrobnim spomenicima iz BiH i Dalmacije. U pocetku su to bile samo putne zabiljeske, nedovoljno dokumentirane i bez veceg odijeka na zapadni svijet...
Stećci Jugoslavije