Stari zanati u BiH

Stari zanati u BiH

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Tradicija, umjetnost i kultura življenja kroz ljudsku povijest, kod svih naroda su koncentrirani i najbolje se mogu pratiti ukoliko se pažljivo i sistematski prati nacionalna ili općenito povijest zanatstva civilizacije.
Dodirivanje kultura i običaja, te povijesno-civilizacijskih krugova, koji su se sa Istoka i Zapada, svojim rubovima ukrštali u Bosni i Hercegovini, ovoj zemlji i njenim narodima donijelo je bogatstvo različitosti koje se spontano utkalo u faktore koji determiniraju kulturološke obrasce, iz kojih se kroz stoljeća porađao konglomerat kreativnog djelovanja, nimalo distanciran od života, povijesnih kretanja, religijskih preplitanja, jezičkih različitosti i sličnosti.
Stari zanati u BiH